I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Naujienų archyvas

Pagal datą

Pagal kategorijas:


Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius tęsia nuotolinį darbą karantino metu

2020 04 20

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriuje nuotolinės konsultacijos teikiamos pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams (daugiau informacijos apie nuotolinį ugdymą https://srvks.lt/nuotolinis-ugdymas/). Taip pat organizuojamos nuotolinės paskaitos švietimo bendruomenei. Tenkinant tėvų, auginančių įvairiapusių raidos sutrikimų (ĮRS) turinčius Plačiau

Skelbiame atnaujintą medžiagą apie nuotolinį mokymą(si)

2020 04 17

Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) nuotolinio mokymo(si) informaciniame puslapyje (www.nsa.smm.lt/nuotolinis) nuolat atnaujinama medžiaga, kuri naudinga nuotolinio ugdymo procese. Kviečiame susipažinti su naujausia medžiaga puslapyje: 2020 m. balandžio mėn. Nacionalinė švietimo agentūra organizavo mokymo nuotoliniu būdu refleksijas, kurių tikslas – pasidalinti nuotolinio Plačiau

Atnaujintas sąrašas „Skaitmeninės mokymo priemonės nuotoliniam mokymui(si)“

2020 04 15

Nacionalinės švietimo agentūros specialistai atnaujino rekomenduojamų „Skaitmeninių mokymo priemonių nuotoliniam mokymui(si)“ sąrašą, kuriame pateikiamos įvairios mokymosi priemonės ir šaltiniai, suskirstyti pagal ugdymo sritis ir mokymo priemonių paskirtį. Sąrašas atnaujinamas 2 kartus per savaitę: trečiadienį ir penktadienį.  Naudotojų patogumui sąrašas yra pateikiamas ir leidinio Plačiau

Kviečiame mokyklų direktorių pavaduotojus dalyvauti nuotolinio mokymo refleksijoje „Kaip suvaldyti mokymosi krūvius?“

2020 04 15

Maloniai kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojus balandžio 15 d. 16 val. dalyvauti nuotolinio mokymo organizavimo patirčių refleksijoje. Video konferencijos tikslas – pasidalinti nuotolinio ugdymo organizavimo patirtimis,  sprendžiant  iššūkius, susijusius su mokinių mokymosi krūviais. Kaip mokymosi krūvių problemos konkrečiai sprendžiamos  Plačiau

Sveikiname su šv. Velykomis!

2020 04 10

Nijolės Trinkūnienės nuotrauka

Skelbiamas brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas

2020 04 10

Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 22 d. – liepos 21 d., pirmasis priėmimo etapas į aukštąsias mokyklas truks iki rugpjūčio 18 d., papildomas priėmimas – iki rugsėjo 4 d. Šiuos siūlymus pateikė švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaryta Plačiau

Baigėsi mokymo nuotoliniu būdu refleksijos

2020 04 10

Baigėsi  Nacionalinės švietimo agentūros organizuotos mokymo nuotoliniu būdu refleksijos, kurių tikslas – pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimus ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą. Įvyko 20 refleksijų, kuriose dalyvavo 1096 įvairių dalykų mokytojai. Norėdami išsiaiškinti mokytojų ketinimus dalintis savo patirtimis, pakvietėme juos Plačiau

Paskirta Nacionalinės švietimo agentūros vadovė

2020 04 10

Nacionalinei švietimo agentūrai (NŠA) nuo balandžio 17 d. vadovaus Rūta Krasauskienė. Iki tol buvusi Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė vadovauti agentūrai švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu skiriama penkerių metų kadencijai. Ji laimėjo konkursą į NŠA vadovo vietą, taip pat gauta Plačiau

Atranka į laisvas pozicijas BUP darbo grupėse

2020 04 10

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia papildomą atranką į laisvas vietas Bendrųjų programų atnaujinimo darbo grupėse. Mokslininkai bei mokytojai kviečiami užimti pozicijas rengiant šių dalykų programas: Musulmonų tikyba (0,25 etato) Evangelikų liuteronų tikyba (0,25 etato) Chemija (mokslininkas 0,25 etato) Matematika (mokslininkas Plačiau

Kviečiame susipažinti su naujausia nuotolinio mokymo(si) puslapio medžiaga

2020 04 10

Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) nuotolinio mokymo(si) informaciniame puslapyje (www.nsa.smm.lt/nuotolinis) nuolat atnaujinama medžiaga, kuri naudinga nuotolinio ugdymo procese. Kviečiame susipažinti su naujausia atnaujinta medžiaga: Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto karštosios linijos svarusinternetas.lt ekspertai dalinasi parengtomis „Rekomendacijomis tėvams ir globėjams dėl vaikų saugumo Plačiau

„Mokytojo TV“ kviečia susipažinti su aktualia vaizdo medžiaga nuotolinio mokymo(si) tema

2020 04 09

„Mokytojo TV“  kviečia žiūrėti šiuo metu itin aktualius vaizdo įrašus nuotolinio mokymo(si) tema. „Mokytojo TV“ interneto svetainėje rasite Nacionalinės švietimo agentūros metodininkų vykdytų virtualių konsultacijų vaizdo medžiagą įvairių dalykų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams,  švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų gerosios Plačiau

Patarimai mokytojams ir tėvams, kaip padėti vaikams saugiai bei efektyviai mokytis internete

2020 04 09

Lietuvoje prasidėjus nuotoliniam ugdymo procesui vaikai ypač daug laiko praleidžia internete, o pamokų organizavimas virtualioje erdvėje kelia naujų iššūkių ir mokiniams, ir mokytojams. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) kartu su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Nacionaline švietimo Plačiau

Atnaujintas sąrašas „Skaitmeninės mokymo priemonės nuotoliniam mokymui(si)“

2020 04 08

Nacionalinės švietimo agentūros specialistai rengia ir nuolat atnaujina (2 kartus per savaitę: trečiadienį ir penktadienį) rekomenduojamų „Skaitmeninių mokymo priemonių nuotoliniam mokymui(si)“ sąrašą, kuriame pateikiamos įvairios mokymosi priemonės ir šaltiniai, suskirstyti pagal ugdymo sritis ir mokymo priemonių paskirtį. Naudotojų patogumui sąrašas Plačiau

Informacija apie gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) I dalies, menų, technologijų mokyklinių brandos egzaminų ir brandos darbo pristatymų vykdymą nuotoliniu būdu

2020 04 07

Informuojame, kad, remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-516 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ĮSAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo Plačiau

Skelbiame atnaujintą medžiagą apie nuotolinį mokymą(si)

2020 04 07

Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) nuotolinio mokymo(si) informaciniame puslapyje https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis nuolat atnaujinama medžiaga, kuri naudinga nuotolinio ugdymo procese. Kviečiame susipažinti su naujausia atnaujinta medžiaga: Atnaujinta menių skiltis „Metodinė medžiaga“, kuri dabar skirstoma į: „Dokumentai“, „Vaizdo medžiaga“, „Virtualios konsultacijos“ ir „Gerosios Plačiau

Naujienų archyvas

Pagal datą

Pagal kategorijas:


Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius tęsia nuotolinį darbą karantino metu

2020 04 20

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriuje nuotolinės konsultacijos teikiamos pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams (daugiau informacijos apie nuotolinį ugdymą https://srvks.lt/nuotolinis-ugdymas/). Taip pat organizuojamos nuotolinės paskaitos švietimo bendruomenei. Tenkinant tėvų, auginančių įvairiapusių raidos sutrikimų (ĮRS) turinčius Plačiau

Skelbiame atnaujintą medžiagą apie nuotolinį mokymą(si)

2020 04 17

Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) nuotolinio mokymo(si) informaciniame puslapyje (www.nsa.smm.lt/nuotolinis) nuolat atnaujinama medžiaga, kuri naudinga nuotolinio ugdymo procese. Kviečiame susipažinti su naujausia medžiaga puslapyje: 2020 m. balandžio mėn. Nacionalinė švietimo agentūra organizavo mokymo nuotoliniu būdu refleksijas, kurių tikslas – pasidalinti nuotolinio Plačiau

Atnaujintas sąrašas „Skaitmeninės mokymo priemonės nuotoliniam mokymui(si)“

2020 04 15

Nacionalinės švietimo agentūros specialistai atnaujino rekomenduojamų „Skaitmeninių mokymo priemonių nuotoliniam mokymui(si)“ sąrašą, kuriame pateikiamos įvairios mokymosi priemonės ir šaltiniai, suskirstyti pagal ugdymo sritis ir mokymo priemonių paskirtį. Sąrašas atnaujinamas 2 kartus per savaitę: trečiadienį ir penktadienį.  Naudotojų patogumui sąrašas yra pateikiamas ir leidinio Plačiau

Kviečiame mokyklų direktorių pavaduotojus dalyvauti nuotolinio mokymo refleksijoje „Kaip suvaldyti mokymosi krūvius?“

2020 04 15

Maloniai kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojus balandžio 15 d. 16 val. dalyvauti nuotolinio mokymo organizavimo patirčių refleksijoje. Video konferencijos tikslas – pasidalinti nuotolinio ugdymo organizavimo patirtimis,  sprendžiant  iššūkius, susijusius su mokinių mokymosi krūviais. Kaip mokymosi krūvių problemos konkrečiai sprendžiamos  Plačiau

Sveikiname su šv. Velykomis!

2020 04 10

Nijolės Trinkūnienės nuotrauka

Skelbiamas brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas

2020 04 10

Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 22 d. – liepos 21 d., pirmasis priėmimo etapas į aukštąsias mokyklas truks iki rugpjūčio 18 d., papildomas priėmimas – iki rugsėjo 4 d. Šiuos siūlymus pateikė švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaryta Plačiau

Baigėsi mokymo nuotoliniu būdu refleksijos

2020 04 10

Baigėsi  Nacionalinės švietimo agentūros organizuotos mokymo nuotoliniu būdu refleksijos, kurių tikslas – pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimus ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą. Įvyko 20 refleksijų, kuriose dalyvavo 1096 įvairių dalykų mokytojai. Norėdami išsiaiškinti mokytojų ketinimus dalintis savo patirtimis, pakvietėme juos Plačiau

Paskirta Nacionalinės švietimo agentūros vadovė

2020 04 10

Nacionalinei švietimo agentūrai (NŠA) nuo balandžio 17 d. vadovaus Rūta Krasauskienė. Iki tol buvusi Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė vadovauti agentūrai švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu skiriama penkerių metų kadencijai. Ji laimėjo konkursą į NŠA vadovo vietą, taip pat gauta Plačiau

Atranka į laisvas pozicijas BUP darbo grupėse

2020 04 10

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia papildomą atranką į laisvas vietas Bendrųjų programų atnaujinimo darbo grupėse. Mokslininkai bei mokytojai kviečiami užimti pozicijas rengiant šių dalykų programas: Musulmonų tikyba (0,25 etato) Evangelikų liuteronų tikyba (0,25 etato) Chemija (mokslininkas 0,25 etato) Matematika (mokslininkas Plačiau

Kviečiame susipažinti su naujausia nuotolinio mokymo(si) puslapio medžiaga

2020 04 10

Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) nuotolinio mokymo(si) informaciniame puslapyje (www.nsa.smm.lt/nuotolinis) nuolat atnaujinama medžiaga, kuri naudinga nuotolinio ugdymo procese. Kviečiame susipažinti su naujausia atnaujinta medžiaga: Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto karštosios linijos svarusinternetas.lt ekspertai dalinasi parengtomis „Rekomendacijomis tėvams ir globėjams dėl vaikų saugumo Plačiau

„Mokytojo TV“ kviečia susipažinti su aktualia vaizdo medžiaga nuotolinio mokymo(si) tema

2020 04 09

„Mokytojo TV“  kviečia žiūrėti šiuo metu itin aktualius vaizdo įrašus nuotolinio mokymo(si) tema. „Mokytojo TV“ interneto svetainėje rasite Nacionalinės švietimo agentūros metodininkų vykdytų virtualių konsultacijų vaizdo medžiagą įvairių dalykų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams,  švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų gerosios Plačiau

Patarimai mokytojams ir tėvams, kaip padėti vaikams saugiai bei efektyviai mokytis internete

2020 04 09

Lietuvoje prasidėjus nuotoliniam ugdymo procesui vaikai ypač daug laiko praleidžia internete, o pamokų organizavimas virtualioje erdvėje kelia naujų iššūkių ir mokiniams, ir mokytojams. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) kartu su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Nacionaline švietimo Plačiau

Atnaujintas sąrašas „Skaitmeninės mokymo priemonės nuotoliniam mokymui(si)“

2020 04 08

Nacionalinės švietimo agentūros specialistai rengia ir nuolat atnaujina (2 kartus per savaitę: trečiadienį ir penktadienį) rekomenduojamų „Skaitmeninių mokymo priemonių nuotoliniam mokymui(si)“ sąrašą, kuriame pateikiamos įvairios mokymosi priemonės ir šaltiniai, suskirstyti pagal ugdymo sritis ir mokymo priemonių paskirtį. Naudotojų patogumui sąrašas Plačiau

Informacija apie gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) I dalies, menų, technologijų mokyklinių brandos egzaminų ir brandos darbo pristatymų vykdymą nuotoliniu būdu

2020 04 07

Informuojame, kad, remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-516 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ĮSAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo Plačiau

Skelbiame atnaujintą medžiagą apie nuotolinį mokymą(si)

2020 04 07

Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) nuotolinio mokymo(si) informaciniame puslapyje https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis nuolat atnaujinama medžiaga, kuri naudinga nuotolinio ugdymo procese. Kviečiame susipažinti su naujausia atnaujinta medžiaga: Atnaujinta menių skiltis „Metodinė medžiaga“, kuri dabar skirstoma į: „Dokumentai“, „Vaizdo medžiaga“, „Virtualios konsultacijos“ ir „Gerosios Plačiau

Skip to content