I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Naujienų archyvas

Pagal datą

Pagal kategorijas:


Informacinis seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“

2020 12 13

Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus organizuojamas seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“ vyks š. m. gruodžio 18 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Seminaras skirtas pretendentams, planuojantiems dalyvauti konkursuose į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) Plačiau

Edukacijos forumas „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“

2020 12 11

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA) 2020 m. gruodžio 18 d. 15 val. organizuoja ir kviečia dalyvauti edukacijos forume „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“. Šio forumo inicijavimo idėją paskatino ugdymo mokslininkų, Plačiau

Informuojame apie artėjančius renginius švietimo pagalbą teikiančioms įstaigoms, jų specialistams bei savivaldybių administracijų atstovams

2020 12 11

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo pagalbos skyrius drauge su Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamentu gruodžio mėnesį organizuoja renginius švietimo pagalbą teikiančioms įstaigoms, jų specialistams ir savivaldybių administracijų atstovams: gruodžio 15 d. organizuojamas nuotolinis renginys šalies švietimo pagalbos įstaigų, Plačiau

Europos Komisijos rekomendacijos mokinių pasiekimų vertinimo tobulinimui

2020 12 10

Europos Komisijos naujausiame parengtame ir pristatytame leidinyje „Tarpusavio konsultavimas. Vertinimo kompetencijos“ (angl. Peer Counselling on Assessment Competences) pristatomi siūlymai dėl mokinių pasiekimų ir mokinių kompetencijų vertinimo kaitos. Be to, leidinyje pateikti siūlymai pagalbos mokytojams, įtraukiant formuojamąjį vertinimą į ugdymo praktiką, Plačiau

Metų paskaita lituanistams

2020 12 09

Besibaigiant dar vieniems metams, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė švietimo agentūra dėkoja lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, 2020-aisiais išugdžiusiems Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados prizininkus, Jaunųjų filologų konkurso, Etninės kultūros olimpiados, 49-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio Plačiau

Įvyko informacinis nuotolinis verslo ir švietimo bendruomenės susitikimas

2020 12 09

Tęsiame informacinių susitikimų nuotoliniu būdu švietimo bendruomenei ciklą. Susitikimuose verslo įmonės pristato ugdymui skirtas inovacijas, skaitmeninius mokymo įrankius, priemones ir mokymo metodikas. „Interaktyvūs mokytojo komplektai (IMK) – matematikos mokytojo e.pagalbininkai“, – šiais žodžiais prasidėjo susitikimas Interaktyvūs mokytojo komplektai (IMK), vykęs Plačiau

Kviečiame Saugesnio interneto ambasadorius dalyvauti konferencijoje

2020 12 09

Saugesnio interneto ambasadorių gretas šiais metais papildė per 250 naujų narių, tarp kurių yra mokytojų, mokyklų bibliotekininkų ir socialinių pedagogų. Mokymuose dalyviai susipažino su naujausia informacija ir išbandė saviraišką skatinančius įrankius bei  kūrybingą jų naudojimą plėtojant saugesnio ir geresnio interneto Plačiau

Pradedame tiesioginių vaizdo transliacijų-pamokų ciklą, skirtą Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams

2020 12 08

Minint Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus, Nacionalinė švietimo agentūra pradeda tiesioginių vaizdo pamokų ciklą vyresniųjų klasių mokiniams ir mokytojams. Transliacijų ciklą sudarys istorijos ir pilietinio ugdymo pamokos. Pamokas ves Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos Plačiau

Įvyko neformaliojo vaikų švietimo teikėjų išorės vertinimai-stažuotės

2020 12 08

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), kartu su 34 savivaldybių administracijomis ir UAB „Training Expert Group“ 2020 m. lapkričio 3–21 d. organizavo neformaliojo Plačiau

Informacija dėl Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamų priemonių COVID-19 pasekmių mažinimui vaiko emocinės gerovės srityje

2020 12 07

Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Vaiko emocinės gerovės skyrius, įgyvendindamas COVID-19 pasekmių mažinimo priemones, organizuoja mokymus psichologams, socialiniams pedagogams nuotolinio darbo organizavimo ir konsultavimo, streso įveikos, perdegimo sindromo atpažinimo bei prevencijos srityse (surinktos 73 grupės, dalyvauja 1150 dalyvių). Mokymų Plačiau

Kviečiame dalyvauti nuotolinėje viešojoje diskusijoje apie galimybę bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 kl. mokiniams rinktis profesinio mokymo programų modulius

2020 12 04

Maloniai kviečiame gruodžio 15 d. (antradienį) 15.00 val. dalyvauti viešojoje diskusijoje „Bendrojo ugdymo mokyklų  9–10 ir I–IV gimnazijos klasių mokinių galimybė rinktis profesinio mokymo programų modulius“. Renginys vyks virtualioje ZOOM aplinkoje. Viešosios diskusijos tikslas – aptarti profesinių mokymo programų modulių, skirtų bendrojo Plačiau

Įvyko informacinis nuotolinis verslo ir švietimo bendruomenės susitikimas

2020 12 03

Tęsiame informacinių susitikimų nuotoliniu būdu švietimo bendruomenei ciklą. Susitikimuose verslo įmonės pristato ugdymui skirtas inovacijas, skaitmeninius mokymo įrankius, priemones ir mokymo metodikas. „Labai smagu kalbėti į mikrofoną ir į monitorių, kai Jūsų nematau, bet jaučiu, kad čia susirinko tie, kuriems Plačiau

Kviečiame teikti paraiškas į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų išorės vertintojų mokymo programą

2020 12 03

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), kviečia teikti paraiškas į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo  programas vykdančių mokyklų išorės vertintojų mokymo programą. Ši mokymo programa skiriama išorės vertinimo Plačiau

Kandidatai pasirinko, kokius egzaminus laikys 2021 metais

2020 12 03

Baigėsi brandos egzaminų pasirinkimo laikas. Abiturientai iki lapkričio 24 dienos turėjo pasirinkti, kuriuos brandos egzaminus jie ketina laikyti 2021 metais. Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną Plačiau

Įvyko švietimo įstaigų vadovų-mentorių mokymai

2020 12 02

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.21-ESFA-V-706-03-0001), kartu su su VšĮ Tyrimų ir mokymų centru ir UAB „Eurointegracijos projektai“ 2020 m. spalio Plačiau

Naujienų archyvas

Pagal datą

Pagal kategorijas:


Informacinis seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“

2020 12 13

Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus organizuojamas seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“ vyks š. m. gruodžio 18 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Seminaras skirtas pretendentams, planuojantiems dalyvauti konkursuose į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) Plačiau

Edukacijos forumas „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“

2020 12 11

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA) 2020 m. gruodžio 18 d. 15 val. organizuoja ir kviečia dalyvauti edukacijos forume „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“. Šio forumo inicijavimo idėją paskatino ugdymo mokslininkų, Plačiau

Informuojame apie artėjančius renginius švietimo pagalbą teikiančioms įstaigoms, jų specialistams bei savivaldybių administracijų atstovams

2020 12 11

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo pagalbos skyrius drauge su Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamentu gruodžio mėnesį organizuoja renginius švietimo pagalbą teikiančioms įstaigoms, jų specialistams ir savivaldybių administracijų atstovams: gruodžio 15 d. organizuojamas nuotolinis renginys šalies švietimo pagalbos įstaigų, Plačiau

Europos Komisijos rekomendacijos mokinių pasiekimų vertinimo tobulinimui

2020 12 10

Europos Komisijos naujausiame parengtame ir pristatytame leidinyje „Tarpusavio konsultavimas. Vertinimo kompetencijos“ (angl. Peer Counselling on Assessment Competences) pristatomi siūlymai dėl mokinių pasiekimų ir mokinių kompetencijų vertinimo kaitos. Be to, leidinyje pateikti siūlymai pagalbos mokytojams, įtraukiant formuojamąjį vertinimą į ugdymo praktiką, Plačiau

Metų paskaita lituanistams

2020 12 09

Besibaigiant dar vieniems metams, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė švietimo agentūra dėkoja lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, 2020-aisiais išugdžiusiems Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados prizininkus, Jaunųjų filologų konkurso, Etninės kultūros olimpiados, 49-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio Plačiau

Įvyko informacinis nuotolinis verslo ir švietimo bendruomenės susitikimas

2020 12 09

Tęsiame informacinių susitikimų nuotoliniu būdu švietimo bendruomenei ciklą. Susitikimuose verslo įmonės pristato ugdymui skirtas inovacijas, skaitmeninius mokymo įrankius, priemones ir mokymo metodikas. „Interaktyvūs mokytojo komplektai (IMK) – matematikos mokytojo e.pagalbininkai“, – šiais žodžiais prasidėjo susitikimas Interaktyvūs mokytojo komplektai (IMK), vykęs Plačiau

Kviečiame Saugesnio interneto ambasadorius dalyvauti konferencijoje

2020 12 09

Saugesnio interneto ambasadorių gretas šiais metais papildė per 250 naujų narių, tarp kurių yra mokytojų, mokyklų bibliotekininkų ir socialinių pedagogų. Mokymuose dalyviai susipažino su naujausia informacija ir išbandė saviraišką skatinančius įrankius bei  kūrybingą jų naudojimą plėtojant saugesnio ir geresnio interneto Plačiau

Pradedame tiesioginių vaizdo transliacijų-pamokų ciklą, skirtą Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams

2020 12 08

Minint Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus, Nacionalinė švietimo agentūra pradeda tiesioginių vaizdo pamokų ciklą vyresniųjų klasių mokiniams ir mokytojams. Transliacijų ciklą sudarys istorijos ir pilietinio ugdymo pamokos. Pamokas ves Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos Plačiau

Įvyko neformaliojo vaikų švietimo teikėjų išorės vertinimai-stažuotės

2020 12 08

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), kartu su 34 savivaldybių administracijomis ir UAB „Training Expert Group“ 2020 m. lapkričio 3–21 d. organizavo neformaliojo Plačiau

Informacija dėl Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamų priemonių COVID-19 pasekmių mažinimui vaiko emocinės gerovės srityje

2020 12 07

Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Vaiko emocinės gerovės skyrius, įgyvendindamas COVID-19 pasekmių mažinimo priemones, organizuoja mokymus psichologams, socialiniams pedagogams nuotolinio darbo organizavimo ir konsultavimo, streso įveikos, perdegimo sindromo atpažinimo bei prevencijos srityse (surinktos 73 grupės, dalyvauja 1150 dalyvių). Mokymų Plačiau

Kviečiame dalyvauti nuotolinėje viešojoje diskusijoje apie galimybę bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 kl. mokiniams rinktis profesinio mokymo programų modulius

2020 12 04

Maloniai kviečiame gruodžio 15 d. (antradienį) 15.00 val. dalyvauti viešojoje diskusijoje „Bendrojo ugdymo mokyklų  9–10 ir I–IV gimnazijos klasių mokinių galimybė rinktis profesinio mokymo programų modulius“. Renginys vyks virtualioje ZOOM aplinkoje. Viešosios diskusijos tikslas – aptarti profesinių mokymo programų modulių, skirtų bendrojo Plačiau

Įvyko informacinis nuotolinis verslo ir švietimo bendruomenės susitikimas

2020 12 03

Tęsiame informacinių susitikimų nuotoliniu būdu švietimo bendruomenei ciklą. Susitikimuose verslo įmonės pristato ugdymui skirtas inovacijas, skaitmeninius mokymo įrankius, priemones ir mokymo metodikas. „Labai smagu kalbėti į mikrofoną ir į monitorių, kai Jūsų nematau, bet jaučiu, kad čia susirinko tie, kuriems Plačiau

Kviečiame teikti paraiškas į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų išorės vertintojų mokymo programą

2020 12 03

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), kviečia teikti paraiškas į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo  programas vykdančių mokyklų išorės vertintojų mokymo programą. Ši mokymo programa skiriama išorės vertinimo Plačiau

Kandidatai pasirinko, kokius egzaminus laikys 2021 metais

2020 12 03

Baigėsi brandos egzaminų pasirinkimo laikas. Abiturientai iki lapkričio 24 dienos turėjo pasirinkti, kuriuos brandos egzaminus jie ketina laikyti 2021 metais. Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną Plačiau

Įvyko švietimo įstaigų vadovų-mentorių mokymai

2020 12 02

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.21-ESFA-V-706-03-0001), kartu su su VšĮ Tyrimų ir mokymų centru ir UAB „Eurointegracijos projektai“ 2020 m. spalio Plačiau

Skip to content