I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Leidinių archyvas

TipasFailo vardasDydis

pdf
Antroji Kalba Ankstyvajame Amžiuje. Patarimai Pedagogams, Mokantiems Lietuvių Kalbos 3-6 Metų Vaikus įstaigose, Ikimokyklinio Ir Priešmokyklinio Ugdymo Programas Vykdančiose Tautinės Mažumos Kalba31.8M

pdf
„ilgalaikio švietimo Strateginio Planavimo Rezultatai: Valstybinės švietimo 2013–2022 Metų Strategijos įgyvendinimas per Xvii Vyriausybės Programą“1.7M

pdf
Išmaniosios Technologijos Ir Informatinis Mąstymas. Ką Būtina žinoti Ikimokyklinio Ir Priešmokyklinio Amžiaus Vaikų Tėvams, (globėjams) Ir Mokytojams6.1M

pdf
Išmaniosios Technologijos Ir Informatinis Mąstymas. Ką Būtina žinoti Pradinukų Tėvams, (globėjams) Ir Mokytojams4.9M

pdf
„kalbų Mokymas(is) Ankstyvajame Amžiuje. Patarimai Tėveliams“406.6k

pdf
Lietuvių Kalbos Mokymo(si) Organizavimo Modeliai Tautinių Mažumų Mokyklose, Vykdančiose Ikimokyklinio Ir Priešmokyklinio Ugdymo Programas. Metodinės Rekomendacijos1.4M

pdf
Kodėl Verta Skaityti Vaikams Ankstyvajame Amžiuje? Patarimai Tėveliams3.1M

pdf
„kokybiškas švietimas Visiems Visą Gyvenimą: Artėjame Prie Vizijos Ar Tolstame Nuo Jos“2.3M

pdf
2018 M. Ugdymo įstaigoms Gyventojų Skirtos Paramos Lėšos Ir Jų Panaudojimas528.4k

pdf
Mokyklų, Vykdančių Bendrojo Ugdymo Programas, Veiklos Kokybės Vertinimas (2017-2018)962.4k

pdf
Algirdas Zabulionis. Tarptautinio švietimo Tyrimo Oecd Pisa Lietuvos Ir Kaimyninių šalių Duomenų Tikslinė Antrinė Analizė4.1M

pdf
Nuotolinio Mokymo(si) Ugdymo(si) Vadovas. Bendrasis Ugdymas.2.3M

pdf
Pažangos Samprata Mokyklose (pagal Mokyklų įsivertinimo Duomenis). Tyrimo Ataskaita.331.8k

pdf
Lietuva. Švietimas šalyje Ir Regionuose 2020. Finansavimas34.5M

pdf
švietimo įstaigos Vadovų Kasmetinio Veiklos Vertinimo Ataskaitos. Analizės Ataskaita 2020.361.8k

pdf
Švietimo Kokybę Gerinantys Modernios Pamokos Aspektai Lietuvos Bendrojo Ugdymo Mokyklose1M

pdf
Ugdymo Procesas, Mokant Nuotoliniu Būdu: Iššūkiai, Patirtys, Sprendimai15.3M

pdf
Ramutė Bruzgelevičienė. „ugdymo Turinio Kūrimas Mokyklos Lygmeniu: Galimybės Ir Iššūkiai“2M

pdf
Institucijų, Vykdančių Mokytojų Ir švietimo Pagalbos Specialistų Kvalifikacijos Tobulinimą, Veiklos Kokybės įsivertinimo Rekomendacijos1.3M

pdf
Pagrindinio Ugdymo Mokinių Socialinės-pilietinės Ir Pažintinės Kultūrinės Veiklos Organizavimas Bendrojo Ugdymo Mokyklose. Tyrimo Ataskaita415.5k

pdf
Rekomendacijos Dėl Nuotolinio Ugdymo7.2M

TipasFailo vardasDydis

pdf
Bendrųjų Programų Atnaujinimo Gairės1.2M

pdf
2019-2020 Ir 2020-2021 Mokslo Metų Pradinio Ugdymo Programos Bendrasis Ugdymo Planas539.3k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr.8 „kaip Vertinama Ikimokyklinio Ir Priešmokyklinio Ugdymo Paslaugų Kokybė?“1.4M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr.4 „integruotos Dalyko Ir Užsienio Kalbos Pamokos (emile, Clil) Lietuvos Mokyklose.1.3M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr.7 „kaip Vertinti Abiturientų Mokymosi Rezultatus?“870.4k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr.3 „kiek Laiko Mokosi Lietuvos Mokiniai Palyginti Su Kitomis Europos šalimis Ir Kokį Poveikį Mokymosi Laikas Turi Mokinių Pasiekimams?“1.3M

pdf
Kodeksasen4.9M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr.6 „į Užsienį Išvykusių Mokinių Nuotolinis Mokymas: Ar Padėsime Emigrantų Vaikams Išsaugoti Lietuvybę?“925.6k

pdf
Reagavimo į Patyčias Mokykloje Rekomendacijos6.4M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr.5 „savivaldybių švietimo Pažangos Ataskaitos: Prasmės Paieškos“756k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr.1 „sugrįžtame į Lietuvą: Mokyklos Vaidmuo“1.3M

pdf
švietimo Būklės Apžvalga 201913.4M

pdf
Valstybinės švietimo 2013-2022 Metų Strategijos įgyvendinimo Pusiaukelė. Medžiaga Diskusijoms1.5M

pdf
Valstybinės švietimo 2013-2022 Metų Strategijos įgyvendinimo Pusiaukelė1.5M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr.2 „vidurinis Ugdymas Europos šalyse: Ar Galime Rasti Lietuvai Patrauklų Scenarijų?“1.9M

pdf
2019-2020 Ir 2020-2021 Mokslo Metų Pagrindinio Ir Vidurinio Ugdymo Programų Bendrieji Ugdymo Planai592.3k

pdf
Lietuva. Švietimas šalyje Ir Regionuose 2019. Mokinių Pasiekimų Atotrūkis60.6M

TipasFailo vardasDydis

pdf
Ugdymas(is) ParadigmŲ Kaitoje. Antrasis Pataisytas Ir Papildytas Leidimas1.1M

pdf
Lietuvių Kalbos Pradinio Ugdymo Bendroji Programa676.8k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 7 „ar Lietuvos Mokyklos (ne) Savarankiškos?“498.6k

pdf
2017–2018 Ir 2018–2019 Mokslo Metų Pagrindinio Ir Vidurinio Ugdymo Programų Bendrieji Ugdymo Planai682.4k

pdf
2017–2018 Ir 2018–2019 Mokslo Metų Pradinio Ugdymo Programos Bendrasis Ugdymo Planas176.6k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 11. I Tikslas Mokytojo Asmenybė984.7k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 2 „gera Mokykla: Vizija Ir Realybė“834.5k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 12. Ii Tikslas Kokybės Kultūra1.3M

pdf
Savivaldybių švietimo Mastai. Žemėlapis. 2017-2018 M. M. Duomenys.7.5M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 8 „ko Negali Viena, Gali Kelios Mokyklos“574.9k

pdf
Lietuvos švietimas Skaičiais 2017. Bendrasis Ugdymas820.4k

pdf
Lietuvos švietimas Skaičiais 2017. Ikimokyklinis Ir Priešmokyklinis Ugdymas716.4k

pdf
Lietuvos švietimas Skaičiais 2017. Profesinis Mokymas501.1k

pdf
Kaip Auga Ir Bręsta Jūsų Vaikas. Patarimai Tėveliams8M

pdf
Patarimai Mokytojui. Lytiškumo Ugdymas Ir Rengimas šeimai Pradinėse Klasėse12.2M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 3 „meninio Ugdymo Pamokos Kokybė Pagrindiniame Ugdyme – Kokia Ji šiandien?“591.2k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 6 „mokyklos Erdvės Palankioms Ugdymo(si) Sąlygoms“981.2k

pdf
Lietuvos Respublikos Bendrojo Ugdymo Mokyklų Tinklo Pertvarka 2001 -2016 Metais4.6M

jpeg
Plakatas „1918 M. Vasario 16-osios Nutarimas“190.7k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 1 „pradinio Ugdymo Programų Sandara: Ko Europoje Mokosi Pradinių Klasių Mokiniai?“733.8k

pdf
Profesinio Mokymo Būklės Apžvalga 20171.9M

pdf
Savivaldybių švietimo Mastai. Žemėlapis. 2016-2017 M. M. Duomenys8.6M

pdf
Šalių švietimo Politikos Apžvalgos. Švietimas Lietuvoje6.6M

pdf
Lietuva. Švietimas šalyje Ir Regionuose 2017. Mokytojas44.7M

pdf
Ugdymas(is) Paradigmų Kaitoje. Antrasis Pataisytas Ir Papildytas Leidimas1.1M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 9 „privalomojo Ugdymo Ankstinimas – Kodėl Tai Svarbu?“1002.1k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 5 „elgesio Ar (ir) Emocijų Sunkumų Arba Sutrikimų Turintys Vaikai: Ugdymo Ir Pagalbos Teikimo Specifika“241.5k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 4 „ugdymo Turinio Kaita: Kas Lemia Sėkmę?“399.4k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 10. Valstybinės švietimo 2013-2022 Metų Strategijos įgyvendinimo Pusiaukelė (2013-2017)1.4M


TipasFailo vardasDydis

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 11 „ Ikimokyklinio Ir PrieŠmokyklinio Ugdymo PasiekimŲ Vertinimas: Kas, KodĖl, Kaip, Kada?“1.2M

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 01. MokĖjimo Mokytis Kompetencija: Kaip Sekasi Mokiniams Ir Mokytojams.1.9M

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 02 „progimnazijŲ Ir PagrindiniŲ MokyklŲ Paskirtis Ir Vieta Bendrojo Ugdymo Sistemoje“1.3M

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 12 „ar Ugdymo Planai Padeda Siekti GeresnĖs Ugdymo(si) KokybĖs? Atsakymas – KlasĖje!“1.1M

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 04 „ KodĖl Ir Kaip KeiČiame MokiniŲ Mokymosi PasiekimŲ Ir PaŽangos Vertinimo SistemĄ Bendrajame Ugdyme“519.1k

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 09 „kiek UŽdirba Lietuvos Pedagogai?“1M

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 05. Kaip Kvalifikacijos Tobulinimas UŽsienyje Stiprina MokytojŲ LyderystĘ.645.6k

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 08 „ Mokyklos TarptautiŠkumo Stiprinimas, Įgyvendinant MokytojŲ Kvalifikacijos Tobulinimo UŽsienyje Projektus“904.1k

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 03 „mokytojŲ SkaiČius: Perteklius Ar TrŪkumas?“905.8k

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 10 „ Ugdymosi ĮvairovĖs Link: Produktyvusis Mokymasis Lietuvos Švietimo Sistemoje“1.2M

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 07 „saviŠvietos Ir Neformaliuoju BŪdu ĮgytŲ KompetencijŲ PripaŽinimas“671.3k

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 13 „ Švietimo PrieŽiŪra Lietuvoje: KĄ Dar Stiprinti Ir Tobulinti?“746.6k

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 06 „tĖvystĖs GebĖjimŲ Ugdymo Veiksmingumo Didinimo Perspektyvos“616.8k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 16 „mokytojų Lyderystė Ir Jos Sąsajos Su švietimo Kokybe“775.4k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 16 „kaip Didinti Mokytojų Profesionalumą?“ 978.1k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 16 „mokėjimo Mokytis Kompetencija: Sampratos Ir Ugdymas“610.3k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 15 „profesijos Mokytojų Rengimo Galimybės, Jų Kvalifikacijos Tobulinimas“1.3M

pdf
Lankstinukas „mokinių, Tėvų, Mokytojų Teisės Ir Pareigos“2.8M

pdf
švietimo Problemos Analizės Nr. 9 „kokias Karjeros Galimybes Turi Mokytojai“882.8k
TipasFailo vardasDydis

pdf
Lietuvos Švietimas SkaiČiais 2016. Ikimokyklinis Ir PrieŠmokyklinis Ugdymas690.8k

pdf
Lietuvos Mokslas SkaiČiais 20164.6M

pdf
Lietuvos Švietimas SkaiČiais 2016. Bendrasis Ugdymas342.3k

pdf
Lietuvos Švietimas SkaiČiais 2016. Studijos2.2M

pdf
Lietuva. Švietimas Šalyje Ir Regionuose 2016. MokiniŲ Pasiekimai. Santrauka.4M

pdf
Lietuva. Švietimas Šalyje Ir Regionuose 2017. Mokytojas35.7M

pdf
Lietuvos Švietimas SkaiČiais 2016. Profesinis Mokymas609.3k

pdf
Lietuvos švietimas. Tik Faktai. Metinis Pranešimas 20102.2M

pdf
Lietuva. Švietimas Regionuose 2015. Mokykla15.2M

pdf
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr. 12 „neformaliojo Vaikų švietimo Lėšų Skyrimo Ir Panaudojimo 2015 M. Tvarkos Aprašo įgyvendinimo Atmintinė“332k

pdf
Lietuvos švietimas Skaičiais 2014 Studijos  9.4M

pdf
Lietuvos švietimas Skaičiais 2014. Ikimokyklinis Ir Priešmokyklinis Ugdymas657.8k

pdf
Lietuvos švietimas Skaičiais 2014. Bendrasis Ugdymas797.7k

pdf
Lietuva. Švietimas regionuose 2014. Lygios Galimybės14.7M

pdf
Lietuva. Švietimas Regionuose 2013. Pedagogai50.5M

pdf
Lietuva. Švietimas Regionuose 2013. Pedagogai. El. Priedai50.5M

pdf
Lietuvos švietimas Skaičiais 2013. Studijos7.3M

pdf
Lietuva švietimas Skaičiais 2013. Ikimokyklinis Ir Priešmokyklinis Ugdymas389.4k

pdf
Lietuvos švietimas Skaičiais 2012. Bendrasis Ugdymas339.3k

pdf
Lietuvos švietimas Skaičiais 2012. Studijos5.5M

pdf
Lietuva. Švietimas Regionuose 2012 M. Indėlis, Procesai, Rezultatai.20.6M

pdf
Lietuvos švietimas Skaičiais 2011. Bendrasis Ugdymas3.1M

pdf
Lietuva. Švietimas Regionuose 2011. Švietimo Prieinamumas16.3M

pdf
Lietuvos švietimas Skaičiais 2017. Bendrasis Ugdymas820.4k

pdf
Lietuvos švietimas Skaičiais 2017. Ikimokyklinis Ir Priešmokyklinis Ugdymas716.4k

pdf
Lietuvos švietimas Skaičiais 2017. Profesinis Mokymas501.1k

pdf
Lietuva. Švietimas šalyje Ir Regionuose 2017. Mokytojas44.7M

pdf
Lietuva. Švietimo Būklės Apžvalga 2018. Gera Mokykla46.9M

pdf
Lietuva. Švietimo Būklės Apžvalga 2018. Gera Mokykla (aktyvus Turinys)50.7M


TipasFailo vardasDydis

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 04 „ar Konkurencija Lemia švietimo Kokybę?“683.2k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 01 „Švietimo Ir Ugdymo Tikslų Ir Lietuvos švietimo Politikos Nuostatų Dermė“590.5k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 02 „Šiuolaikinės Mokyklos Valdymas“1.7M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 03 „unikalios Kultūros Mokykla“664.4k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 05 „mokytojas Kaip Transformacinis Lyderis: Faktas Ar Fikcija“677.3k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 14 „vaiko Brandumas Mokyklai: Kas Tai?“1.2M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 11 „mokinių Sveikata: Kaip Ją Išsaugoti?“1.4M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 19 „modulinio Profesinio Mokymo Sistemos Kūrimo Ypatumai“496.8k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 16 „mokytojų Lyderystė Ir Jos Sąsajos Su švietimo Kokybe“775.4k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 08 „ste(a)m Neformalusis Vaikų švietimas: Problemos Ir Galimybės“1.2M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 12 „pradinio Ugdymo Organizavimo Ypatumai: Kiek Tai Turi įtakos Mokinių Pasiekimams?“1.9M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 18 „kaip Mokosi Lietuvos Pedagogai?“461.2k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 15 „kaip Rengiami Mokytojai?“847.8k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 17 „mokymosi Pagalba Bendrojo Ugdymo Mokyklų Mokiniams: Padėtis Ir Problemos“1004.5k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 09 „prevencinės Programos, Jų Vieta Mokyklos Gyvenime“1M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 13 „socializacijos Centrai: Užsienio šalių Patirtis“469.5k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 10 „kaip Mokykloje Socialiai Paskirstyti Dėmesį Berniukams Ir Mergaitėms“703.6k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 06 „suaugusiųjų Mokymasis: Kiek Mokosi, Ką Moka, Ar Turi Galimybių Mokytis?“1.4M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 07 „kaip Valdomi, Paskirstomi Ir Naudojami švietimo Ištekliai?“523.4kTipasFailo vardasDydis

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 19 „ugdymas Karjerai, Profesinis Informavimas Ir Konsultavimas Mokyklose“890.5k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 18 „pameistrystė Lietuvoje. Poreikis Ir Galimybės“628.9k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 17 „mokykla Ir Tėvai: Bendradarbiauja Ar Tik Bendrauja?“ 441.3k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 16 „kaip Didinti Mokytojų Profesionalumą?“ 978.1k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 13 „lietuvos Penkiolikmečių Gamtamokslinis Raštingumas Pagal Pisa Tyrimų Duomenis. Kaip Jį Pagerinti?“1.9M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 14 „ką Apie Lietuvos Mokinių Gebėjimus Skaityti Sako Pisa 2012 Tyrimas“1.2M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 15  „kitas žvilgsnis į Ugdymo Procesą. Ką Apie Pamoką Galvoja Mokytojai, Mokiniai, Tėvai Ir Išorės Vertintojai?“409.3k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 11 „priešmokyklinis Ugdymas - Nuo Visuotinio Prie Privalomojo“ 562.4k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 12  „vaikų Edukacija Vasarą“753.6k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 08  „kaip Pagerinti Mokinių Pasiekimus? Pisa Tyrimo įžvalgos Ir Europos šalių Patirtis“562.9k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 09  „medijų Ir Informacinis Raštingumas Lietuvoje: Laikas Keisti Požiūrį?“897.6k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 10 „matematinis Raštingumas Pisa Tyrimų Pagrindu“1.2M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 07 „patyčių Problema Mokykloje Ir Prevencija“701.6k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 06 „ar Mokyklos Rodo Dėmesį Personalui Ir Mokinių Tėvams. Žvilgsnis į Išorinio Vertinimo Duomenis Ir Ebpo Pisa 2012 Tyrimo Rezultatus“690.7k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 05 „kokios Ikt Integravimo į švietimą Kryptys Sumanumo Link žengiančioje Visuomenėje“980.8k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 02 „darbuotojų Nuoma – Svarba, Trūkumai, Galimybės, Kitų šalių Patirtis“499k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 01 Gero Vadovavimo Mokyklai Ir Sėkmingo Mokinių Mokymosi Sąsajos“738.2k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 03 „kaip Patobulinti Mokyklą Be Pinigų“677.1k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 04 „steigėjo Dalyvavimas Mokyklos Lyderystėje“687k
TipasFailo vardasDydis

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 10 „Švietimo Finansavimo Bendrosios Tendencijos Ir Ekonominės Krizės Pamokos Europoje“1.2M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 12 „mokinių Mąstymo Gebėjimų Ugdymas“1.3M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 13 „Švietimo Finansavimas: Kiek, Kam Ir Kaip“2.3M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 17 „nuo Ugdymo Profiliavimo Iki šiuolaikinio Individualizavimo“972.8k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 18 „profesinio Mokymo įvaizdžio Ir Patrauklumo Gerinimas“1M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 19 „tautinių Mažumų švietimas Lietuvoje“767.7k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 11 „lietuvos Mokinių Matematinis Mąstymas“ (pagal Timss Tyrimus)1M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 16 „mokėjimo Mokytis Kompetencija: Sampratos Ir Ugdymas“610.3k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 14 „nepriklausomos Valstybės švietimo Kūrimo Pamokos: 1988-2012“6.6M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 15 „profesijos Mokytojų Rengimo Galimybės, Jų Kvalifikacijos Tobulinimas“1.3M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 10 „Švietimo Kokybė“1.3M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 08 „anksti Paliekantys Mokyklą: Situacija Lietuvoje“1.7M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 09 „lietuvos švietimas Europos švietimo Siekių Kontekste“2.1M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 06 „mokyklų Vertinimai – Jų Veiklos Tobulinimui: Es Tendencijos Ir Galimybės“674.5k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 07 „technologinis Ugdymas: Situacija, Galimybės, Perspektyvos“1.4M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 04 „ar Moka Mūsų Penkiolikmečiai Skaityti? Žvilgsnis į Epo Pisa 2009 Tyrimo Rezultatus“1.3M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 03 „pilietinio Ugdymo įgyvendinimo Politika: Tikslai, Priemonės, Rezultatai“1.6M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 05 „lituanistinio Ugdymo – Ugdymo Lietuvai – Svarba, Problemos Ir Galimybės“986.4k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 02 „jaunimo Psichinė Sveikata Ir Savižudybės“1.3M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 01 „mokytojas Lyderis – Visuomenės Varomoji Jėga“898.4k
TipasFailo vardasDydis

pdf
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr. 10.2 „bendrojo Ugdymo Mokyklos Steigimas“442.9k

pdf
Svarbiausi Bolonijos Proceso Dokumentai. Eame 2012 Metų Dokumentai3M

pdf
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr. 10.1 „ikimokyklinio Ir (ar) Priešmokyklinio Ugdymo įstaigų Steigimas“375.9k

pdf
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr. 09 „suaugusiųjų, Siekiančių įgyti Vidurinį Išsilavinimą, švietimo Prieinamumas“757.6k

pdf
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr. 10 „ugdymo įstaigos Steigimas“396.1k

pdf
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr. 08 „Švietimo Kokybės Užtikrinimo Savivaldybėse Apžvalga. Įvadas“778.2k

pdf
Švietimo Kokybės Užtikrinimo 2012 M. Apžvalga. Didžiųjų Miestų Savivaldybės698.9k

pdf
Švietimo Kokybės Užtikrinimo 2012 M. Apžvalga. Žiedinės Savivaldybės1.6M

pdf
Švietimo Kokybės Užtikrinimo 2012 M. Apžvalga. Mažosios Savivaldybės711.6k

jpg
Plakatas Valstybės Herbas62.8k

pdf
Plakatas Valstybės Himnas6.7M

pdf
2013–2014 Ir 2014–2015 Mokslo Metų Pagrindinio Ir Vidurinio Ugdymo Programų Bendrieji Ugdymo Planai394.1k

pdf
Lietuva. Švietimas Regionuose 2013. Pedagogai50.5M

pdf
Lietuva. Švietimas Regionuose 2013. Pedagogai. El. Priedai50.5M

pdf
Švietimo Raidos Lietuvoje įžvalgos. Medžiaga Diskusijoms6.6M

pdf
2013-2014 Ir 2014-2015 Mokslo Metų Pradinio Ugdymo Programos Bendrasis Ugdymo Planas800.3k

pdf
Švietimo Kokybės Užtikrinimo 2012 M. Apžvalga. Vidutinės Savivaldybės839.2k

pdf
Lankstinukas „brandos Egzaminai 2013“196.3k

Žodis iš Tolminkiemio. Metodinis leidinys apie K. Donelaičio kūrybą. Sudarė Stepas Eitminavičius

Rita Mikelionytė, Gintarė Šeškevičiūtė, Saulius Vasiliauskas lietuvių kalbos mokymo priemonė I –II klasių mokiniams „Kalba mane augina“

Rita Mikelionytė, Gintarė Šeškevičiūtė, Saulius Vasiliauskas   lietuvių kalbos mokymo priemonė III –IV klasių mokiniams „Kalba mane augina“
TipasFailo vardasDydis

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 01 „gamtamokslinis Ugdymas Pagrindinio Ugdymo Pakopoje: Pasiekimai Ir Požiūris“511k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 02 „vertinimo Problematika Pagrindinio Ugdymo Pakopoje: Už Ką Rašomas Pažymys?“491.6k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 03 „mokyklų Savarankiškumo Didinimo Galimybės Ir Ribos“639.9k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 04 „ikimokyklinis Ugdymas: Ką Apie Jo Poveikį Vaiko Raidai Sako Tyrimų Duomenys“359.1k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 05 „lietuvos Gyventojai Ir Mokiniai: Statistinis Portretas“1.2M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 06 „mokyklų Savarankiškumas: Es šalių Patirtis“2.1M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 09 „tautinių Mažumų švietimo Politika: Kur Einama?“2.5M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 07 „kaip Vertinamas Mokyklų Veiklos Kokybės Išorinis Vertinimas“468.4k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 08 „kaip Užsienio šalyse Atrenkami, Ugdomi Ir Vertinami Mokyklų Vadovai“739.1k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 11 „švietimo Decentralizacija Ir Savivaldybių Funkcijos“1M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 10 „kokie Ugdymo Skirtumai Kaimo Ir Miesto Mokyklose?“3.1M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 14 „bendrojo Ugdymo Dalykų Vadovėliai: Leidyba, Vertinimas Ir Pasirinkimo Galimybės“4.6M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 12 „mokyklos Informacinė Sistema (mis) Kaip Pasiekimų Gerinimo įrankis“2.2M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 13 „ikimokyklinio Ugdymo Finansavimas. Ar Ikimokyklinuko Krepšelis Pateisins Lūkesčius?“762.1kAtnaujinta: 2024-02-20

Skip to content