INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTAS

Lokalūs, NŠA direktoriaus patvirtinti klasifikatoriai

Kodas Klasifikatoriaus pavadinimas Data Įsakymo Nr.
ID-426 Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V1-109 „Dėl Švietimo įstaigų vadovų rezervo grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“
Įsigalioja nuo 2018-07-24
Priėmė: ITC direktorius
Web partner: 2018-07-23 Nr. V1-109
2018-07-23 Nr. V1-109
ID-424 Dėl Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V1-10 „Dėl Lituanistinio švietimo įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Įsigalioja nuo 2018-02-01
Priėmė: ITC direktorius
Web partner: 2018-01-31 Nr. V1-10
2018-01-31 Nr. V1-10
ID-422 Dėl Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V1-10 „Dėl Lituanistinio švietimo programų klasifikatoriaus patvirtinimo“>
Įsigalioja nuo 2018-02-01
Priėmė: ITC direktorius
Web partner: 2018-01-31 Nr. V1-10
2018-01-31 Nr. V1-10
ID_397 Dėl Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V1-10 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigalioja nuo 2018-01-11
Priėmė: ITC direktorius
Web partner: 2018-01-10 Nr. V1-4
2018-01-10 Nr. V1-4
ID_397 Dėl Licencijos sustabdymo, panaikinimo ir leidimų patikslinimo, panaikinimo priežasčių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigalioja nuo 2017-11-03
Priėmė: ITC direktorius
Web partner: 2017-11-03 Nr. V1-95
2017-11-03 Nr. VI-95
286 Dėl Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2013 m. lapkričio 29d. įsakymo Nr. V1-122 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų pagal paskirtį klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2017-03-07 Nr. VI-26
419 Dėl Studijų krypčių grupės klasifikatoriaus patvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2017-02-01 Nr. VI-16
418 Dėl Kvalifikacinio laipsnio tipas klasifikatoriaus patvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2017-01-31 Nr. VI-14
320 Dėl Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V1-174 „Dėl pedagoginių pareigybių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2016-09-23 Nr. VI-65
397 Dėl Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2013 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. VI-122 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų pagal paskirtį klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2016-03-16 Nr. VI-28
377 Dėl Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. VI-64 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo grupių tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2016-03-10 Nr. VI-27
264 Dėl kvalifikacinių laipsnių požymių klasifikatoriaus patvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2014-06-11 Nr. VI-39
263 Dėl švietimo ir mokslo informacinių sistemų ir registrų rūšių klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-12-20 Nr. VI-05
254 Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų pagal profesijas klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-11-27 Nr. VI-123
255 Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų pagal paskirtį klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-11-26 Nr. VI-122
253 Dėl mokinio, pedagogo, tyrėjo mobilumo tikslų  klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-09-30 Nr. VI-104
252 Dėl mokinio, pedagogo, tyrėjo mobilumo pobūdžių klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-09-30 Nr. VI-103
251 Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų tobulinamų veiklos kompetencijų  klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-09-18 Nr. VI-97
250 Dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų dalyvių tikslinių grupių  klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-09-17 Nr. VI-96
249 Dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų lygių klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-09-17 Nr. VI-95
248 Dėl neformaliojo švietimo programų krypčių klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-09-16 Nr. VI-94
247 Dėl neformaliojo švietimo programų grupių  klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-09-16 Nr. VI-93
246 Dėl neformaliojo švietimo programų išregistravimo priežasčių klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-09-16 Nr. VI-92
242 Dėl bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų klasifikatoriaus patvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2013-04-18 Nr. VI-34
238 Dėl profesinio rengimo standartų apibrėžtų kompetencijų klasifikatoriaus patvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2013-01-15 Nr. VI-08
152 Dėl bendrojo ugdymo sričių klasifikatoriaus patvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2013-01-14 Nr. VI-07
237

Dėl profesinio rengimo standartų klasifikatoriaus patvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-12-11 Nr. VI-147
236

Dėl neformaliojo vaikų švietimo  krypčių pakraipų klasifikatoriaus patvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-08-17 Nr. VI-102
235 Dėl neformaliojo vaikų švietimo programos klasifikatoriaus tvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2012-08-09 Nr. VI-100
232

Dėl tyrėjų pareigybių klasifikatoriaus tvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-06-07 Nr. VI-72
178

Dėl Programos pažymėjimų spausdinimui klasifikatoriaus panaikinimo
Neteko galios Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2012-05-22 įsakymu Nr. V-65

2012-05-22 Nr. VI-65
231

Ikimokyklinio ugdymo grupių tipai
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-05-18 Nr. VI-64
228

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalykai
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-02-01 Nr. VI-10
226

Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlio leidimas
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-01-10 Nr. VI-03
227

Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlio būsena
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-01-10 Nr. VI-03
226

Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlio leidimas
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-01-10 Nr. VI-03
225

Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlių tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-01-10 Nr. VI-03
227

Bendrojo lavinimo dalyko vadovėlio būsena
PAKEISTAS PAVADINIMAS 2012-01-10
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2011-03-25 Nr. VI-40
226

Bendrojo lavinimo dalyko vadovėlio leidimas
PAKEISTAS PAVADINIMAS 2012-01-10
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2011-03-25 Nr. VI-40
225

Bendrojo lavinimo dalyko vadovėlių tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
PAKEISTAS PAVADINIMAS 2012-01-10
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2011-03-25 Nr. VI-40
224

Užsienio kalbos dalyko mokymo metai
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2011-03-25 Nr. VI-40
223 Dėl Mokyklos nelankymo priežasčių grupių klasifikatoriaus tvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2011-01-25 Nr. VI-12
215-221 Dėl Mokymosi objekto metaduomenims aprašyti klasifikatorių tvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2010-12-06 Nr. VI-175
160 Dėl Pedagoginių pareigybių klasifikatoriaus tvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2010-12-06 Nr. VI-174
214 Dėl Nevalstybinio mokslinių tyrimų instituto įregistravimo trukmės klasifikatoriaus tvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2010-10-06 Nr. VI-145
191 Dėl Teisinių formų išrašo klasifikatoriaus pakeitimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2010-04-15 Nr. VI-53
197 Dėl AIKOS klasifikatoriaus Pagrindiniai žodžiai tvirtinimo lokaliu
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2009-12-15 Nr. VI-168
193 Dėl Lokalaus bendrojo lavinimo mokymo dalykų klasifikatoriaus tvirtinimo
Panaikintas Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2010-06-15 įsakymu Nr. V1-84
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2009-12-15 Nr. VI-167
148 Dėl Programos lygmens pagal ISCED klasifikatoriaus tvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2009-02-03 Nr. VI-07
163 Dėl Pedagogų mokymosi būklės klasifikatoriaus tvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2008-12-16 Nr. VI-156
178 Dėl Programos pažymėjimų spausdinimui klasifikatoriaus tvirtinimo
Panaikintas Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2012-05-22 įsakymu Nr. V-65
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2008-05-20 Nr. VI-59
191 Dėl Teisinių formų išrašo klasifikatoriaus tvirtinimo
PAKEISTAS 2010-04-15
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2008-05-19 Nr. VI-58
183 Dėl Mokymosi galimybių vartotojų grupės klasifikatoriaus tvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2008-03-27 Nr. VI-21
Skip to content