I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


ŠMSM ministro patvirtinti klasifikatoriai

Kodas Klasifikatoriaus pavadinimas Data Įsakymo Nr.
ID_195 2024-02-02 V-124 nauja redakcija ŠMSM – „Dėl mokymosi ar studijų nutraukimo ar pertraukos priežasčių mokykloje klasifikatoriaus patirtinimo“
Įsigaliojo 2024-02-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
TAR, 2024-02-02; ID 2024-02008
2024-02-15 V-124
ID_357 ŠMSM ministrės 2023-11-08 įsakymas Nr. V-1951 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Įsigalioja nuo 2022-12-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
TAR, 2023-11-08; ID 2023-21674
2023-11-08  Nr. V-1951
ID_514 ŠMSM ministrės 2023-06-02 įsakymas Nr. V-876 „Dėl Valstybinių brandos egzaminų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Įsigalioja 2023-06-03 (Įsakymo 3 punktas įsigalioja 2024 m. rugsėjo 1 d.)
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
TAR, 2023; ID 2023-10974
2023-06-02  Nr. V-876
ID_466 ŠMSM ministrės 2023-02-21 įsakymas Nr. V-200 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022-03-29 įsakymo Nr. V-465 „Dėl Lituanistinio švietimo programų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigalioja nuo 2023-02-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
TAR, 2023; ID 2023-03060
2023-02-21  Nr. V-200
ID_355 ŠMSM ministrės 2023-01-04 įsakymas Nr. V-16 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010 m. balandžio 14 d. įsakymo nr. V-526 „Dėl Stipendijų ir išmokų studijoms, mokymuisi tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“
Įsigalioja nuo 2023-01-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
TAR, 2023; ID 2023-00187
2023-01-04  Nr. V-16
ID_357 ŠMSM ministrės 2022-09-02 įsakymas Nr. V-1356 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010 m gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-742 „Dėl vidurinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigalioja nuo 2022-09-03
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Teisės aktų registras: 2022-09-02; ID-18245
2022-09-02  Nr. V-1356
ID_194 ŠMSM ministrės 2022-05-19 įsakymas Nr. V-794 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-1723 „Dėl mokymosi ir studijų finansavimo šaltinių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigalioja nuo 2022-05-20 
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Teisės aktų registras: 2022-05-20; ID-10580
2022-05-19  Nr. V-794
ID_466 ŠMSM ministro 2022-03-29 įsakymas Nr. V-465 „Dėl lituanistinio švietimo programų klasifikatoriaus patvirtinimo“
PAKEISTA 2023-02-21 

Įsigalioja nuo 2022-03-30 
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Teisės aktų registras: 2022-03-30 
2022-03-29  Nr. V-465
ID_422 ŠMSM ministro 2022-03-29 įsakymas Nr. V-464 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-220 „Dėl lituanistinio švietimo programų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (nauja redakcija klasifikatoriaus Lituanistinių programų grupės)
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Teisės aktų registras: 2022-03-30
2022-03-29 Nr. V-464
ID_355 ŠMSM ministro 2021-06-02 įsakymas Nr. V-982 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-319 „Dėl Studijų sistemos sandaros klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“
Įsigalioja nuo 2021-06-02
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Teisės aktų registras: 2021-06-02, ID 2021-1256
2021-06-02 Nr. V-982
ID_355 ŠMSM ministro 2021-06-02 įsakymas Nr. V-981 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. v-526 „Dėl stipendijų ir išmokų studijoms, mokymuisi tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“
Įsigalioja nuo 2021-06-02
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Teisės aktų registras: 2021-06-02, ID 2021-12555
2021-06-02 Nr. V-981
ID_386 ŠMSM ministro 2021-02-01 įsakymas Nr. V-170 „Dėl ŠMM ministro 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-856 ,,Dėl klasių paskirčių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“
Papildyta Jūrų kadetų klasėmis. Įsigalioja nuo 2021-02-02
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Teisės aktų registras: 2021-02-01, ID 2021-01792
2021-02-01 Nr. V-170
ID_355 ŠMSM ministro 2021-01-14 įsakymas Nr. V-62 „Dėl ŠMM ministro 2010-04-14 įsakymo Nr. V-526 ,,Dėl stipendijų ir išmokų studijoms, mokymuisi tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“
PAKEISTA 2021-06-02
Įsigalioja nuo 2021-01-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Teisės aktų registras: 2021-01-14, ID 2021-00589
2021-01-14 Nr. V-62
ID_358 ŠMSM ministro 2020-02-17 įsakymas Nr. V-214 „Dėl ŠMM ministro 2010-06-07 įsakymo Nr. V-829 ,,Dėl pradinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“
Įsigalioja nuo 2020-02-18
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2020-02-17, Nr. 3488
2020-02-17 Nr. V-214
ID_357 ŠMSM ministro 2020-02-17 įsakymas Nr. V-215 „Dėl ŠMM ministro 2010-05-20 įsakymo Nr. V-742 ,,Dėl vidurinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“
PAKEISTA 2022-09-02
Įsigalioja nuo 2020-02-18
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2020-02-17, Nr. 3489
2020-02-17 Nr. V-215
ID_356 ŠMM ministro 2019-12-19 įsakymas Nr. V-1520 „Dėl ŠMM ministro 2010-05-14 įsakymo Nr. V-7128 ,,Dėl pagrindinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“
Įsigalioja nuo 2019-12-20
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2019-12-19, ID 2019-20624
2019-12-19 Nr. V-1520
ID_386 ŠMM ministrės 2018-03-06 įsakymas Nr. V-235 „Dėl ŠMM ministro 2013-09-11 įsakymo Nr. V-856 ,,Dėl Klasių paskirčių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“
PAKEISTA 2021-02-01
Įsigalioja nuo 2018-09-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2018-03-08 Nr. 2018-03680
2018-03-06 Nr. V-235
ID_422 ŠMM ministrės 2018-03-06 įsakymas Nr. V-220 „Dėl Lituanistinių švietimo programų klasifikatoriaus patvirtinimo“
PAKEISTA 2022-03-22
Įsigalioja nuo 2018-03-07
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2018-03-06 Nr. 2018-03569
2018-03-06 Nr. V-220
ID_424 ŠMM ministrės 2018-03-06 įsakymas Nr. V-221 „Dėl Lituanistinių švietimo įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Įsigalioja nuo 2018-03-07
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2018-03-06 Nr. 2018-03569
2018-03-06 Nr. V-221
ID_348 Dėl ŠMM ministro 2009-08-18 įsakymo Nr. ISAK-1723 „Dėl Mokymosi ir studijų finansavimo šaltiniai klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigalioja nuo 2018-02-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2018-02-23 Nr. 2018-2901
2018-02-24 Nr. V-184
ID_353 Dėl ŠMM ministro 2010-03-10 įsakymo Nr. V-319 „Dėl Studijų sistemos sandaros klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigalioja nuo 2017-10-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2017-10-12 Nr. 2017-16162
2017-10-11 Nr. V-775
ID_352 Dėl ŠMM ministro 2010-03-10 įsakymo Nr. V-320 „Dėl Studijų tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigalioja nuo 2017-10-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2017-06-22 Nr. 2017-16164
2017-10-11 V-777
ID_333 Dėl ŠMM ministro 2008-02-29 įsakymo Nr. ISAK-562 „Dėl Brandos egzaminų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigalioja nuo 2017-09-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2017-06-22 Nr. 2017-10525
2017-06-22 Nr. V-525
ID_285 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-3302 „Dėl Institucijų tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“
Įsigalioja nuo 2017-09-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2017-05-26 Nr. 2017-08811
2017-05-25 V-418
ID_358 Dėl ŠMM ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-829 „Dėl Pradinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“
Įsigaliojo 2017-04-25
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2017-04-24 Nr. 2017-06856
2017-04-24 V-290
ID_356 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr.V-712 „Dėl pagrindinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
PAKEISTA 2019-12-19
Įsigaliojo 2017-04-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2017-04-11 Nr. 2017-06199
2017-04-11 V-244
ID_357 Dėl ŠMM ministro 2010 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-742 „Dėl Vidurinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“
Įsigaliojo 2017-04-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2017-04-10 Nr. 2017-06136
2017-04-10 V-240
ID_386 Dėl ŠMM ministro 2013-09-11 d. įsakymo Nr. V-856 „Dėl klasių paskirčių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2017-03-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2017-03-10 Nr. 2017-04059
2017-03-08 V-150
ID_416 Studijų kryptys v3 sąrašas, vadovaujantis ŠMM ministrės 2016-12-01 įsakymu Nr. V-1075 „Dėl Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principo tvirtinimo“
Įsigaliojo 2017-01-02
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2016-09-13 Nr. 2016-2355
2017-01-02 V-1075
ID_356 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr.V-712 „Dėl pagrindinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2016-09-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2016-09-13 Nr. 2016-2355
2016-09-13 V-773
ID_358 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymo Nr.V-829 „Dėl pradinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2016-09-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2016-09-13 Nr. 2016-2355
2016-09-13 V-774
ID_322 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. ISAK-1599 „Dėl profesinio mokymo bendrųjų dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2016-03-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2016-03-21 Nr. 2016-5454
2016-03-17 V-202
ID_357 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-742 „Dėl vidurinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2015-02-26
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2015-02-25 Nr. 2015-02921
2015-02-20 V-130
ID_356 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-712 „Dėl Pagrindinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2015-02-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2015-02-11 Nr. 2015-02048
2015-02-10 V-100
ID_358 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. ISAK-829 „Dėl Pradinio ugdymo dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2015-01-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2015-01-08 ID 2015-00223
2015-01-06 V-7
ID_332
ID_331
ID_283
ID_311
Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. ISAK-520 „Dėl LŠK-Lietuvos švietimo klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2014-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2014-12-29 ID 2014-20850
2014-12-29 V-1267
ID_375 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-394 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, lygių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2014-12-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2014-12-09 Nr. 2014-19164-
2014-12-08 V-1191
ID_376 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-395 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2014-12-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2014-12-09 Nr. 2014-19208-
2014-12-08 V-1190
ID_107 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. ISAK-1387 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų paskirtys“ patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2014-10-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2014-10-09 Nr. 2014-13917
2014-10-03 V-833
ID_107 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. ISAK-1387 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų paskirtys“ patvirtinimo“ pakeitimo
PAKEISTAS 2014-10-03
Įsigaliojo 2014-09-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2014-09-23 Nr. 2014-12702
2014-09-22 V-828
ID_243 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-856 „Dėl Klasių paskirčių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2014-09-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2014-09-23 Nr. 2014-12698
2014-09-22 V-827
203 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-712 „Dėl Pagrindinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
PAKEISTAS 2015-02-10
Įsigaliojo 2014-06-11
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2014-06-10 Nr. 2014-07345
2014-06-02 V-484
158 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-731 „Dėl kvalifikacinių laipsnių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2014-05-30
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2014-05-29, Nr. 2014-05831
2014-05-27 V-469
204 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-742 „Dėl Vidurinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
PAKEISTAS 2015-02-10
Įsigaliojo 2014-04-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Teisės aktų registras: 2014-04-09, Nr. 2014-04247
2014-04-03 V-270
260
259
258
257
Švietimo programų lygmenys, grupės, pogrupiai ir ryšių lentelė (Lietuvos standartizuotas  švietimo klasifikatorius  švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti; ISCED 2011 atitikmuo)
Įsigaliojo 2014-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2013-12-20 Nr. 131-6693
2013-12-11 V-1232
243 Dėl klasių paskirčių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo 2013-09-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2013-09-18 Nr. 98-4887
2013-09-11 V-856
143 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1889 „Dėl klasių tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2013-09-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2013-09-12 Nr.96-4796
2013-09-06 V-840
162 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. ISAK-1599 „Dėl profesinio mokymo bendrųjų dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2013-02-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2013-02-09 Nr. 15-750
2013-02-05 V-70
202 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-526 „Dėl Stipendijų ir išmokų studijoms tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
PAKEISTAS 2021-01-15
Įsigaliojo 2013-02-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2013-02-07 Nr. 14-701
2013-02-01 V-66
207-212 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-1318 „Dėl klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2012-11-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-11-15 Nr.132-6742
2012-11-07 V-1534
200 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010m. kovo 10d. įsakymo Nr. V-319 „Dėl studijų pakopų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2012-09-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-09-14 Nr. 107-5445
2012-09-03 V-1294
233 Dėl Profesinio mokymo organizavimo formų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-08-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-08-23 Nr. 98-5009
2012-08-23 V-1238
107 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2008m. gegužės 14d. įsakymo Nr. ISAK-1387 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų paskirtys“ patvirtinimo“ papildymo
PAKEISTAS 2014-09-22
Įsigaliojo 2012-09-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-09-04 Nr. 103-5258
2012-08-21 V-1248
103 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2007m. lapkričio 6d. įsakymo Nr. ISAK-2147 ,,Dėl klasifikatoriaus Institucijų grupės“ patvirtinimo“ papildymo
Įsigaliojo 2012-09-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-09-04 Nr. 103-5257
2012-08-21 V-1247
111 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2008m. gruodžio 4d. įsakymo Nr. ISAK-3302 Dėl Institucijų tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ papildymo
PAKEISTAS 2017-05-25
Įsigaliojo 2012-09-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-09-04 Nr. 103-5256
2012-08-21 V-1246
234 Dėl Profesinio mokymo organizavimo formų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-08-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-08-23 Nr.98-5009
2012-08-16 V-1238
233 Dėl Mokymo pagal bendrojo ugdymo ir formaliojo profesinio mokymo programas procesų organizavimo būdų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-08-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-08-23 Nr.98-5010
2012-08-16 V-1239
201 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-442 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ugdymo krypčių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2012-08-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-08-23 Nr.98-5011
2012-08-16 V-1240
108 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-3301 „Dėl Mokymo ar studijų formų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2012-08-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-08-18 Nr.97-4970
2012-08-14 V-1204
107 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. ISAK-1387 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų paskirtys“ patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2012-07-14
PAKEISTAS  2012-08-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-07-13 Nr. 82-4286
2012-07-04 V-1094
202 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 526 „Dėl stipendijų ir išmokų studijoms tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2012-07-12
PAKEISTAS 2013-02-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-07-12 Nr. 81-4244
2012-07-03 V-1088
194 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-1723 „Dėl mokymosi ir studijų finansavimo šaltinių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
PAKEISTAS 2022-05-19
Įsigaliojo 2012-04-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-04-24 Nr. 48-2361
2012-04-18 V-681
230 Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-03-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-03-17 Nr. 33-1624
2012-03-13 V-395
229 Dėl Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių lygių klasifikatoriaus patvirtinimo
PAKEISTAS 2014-12-08
Įsigaliojo 2012-03-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-03-17 Nr. 33-1623
2012-03-13 V-394
177 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. ISAK-2887 „Dėl Bendrojo lavinimo dalykų įskaitų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
PAKEISTAS 2014-12-08
Įsigaliojo 2012-03-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-03-15 Nr. 32-1500
2012-03-13 V-392
204 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-742 „Dėl Vidurinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo” pakeitimo
PAKEISTAS 2014-04-03
Įsigaliojo 2012-03-07
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-03-06 Nr. 28-1263
2012-02-24 V-331
176 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. ISAK-562 „Dėl Brandos egzaminų klasifikatoriaus patvirtinimo” papildymo
Įsigaliojo 2012-02-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2012-02-11 Nr.19-884
2012-02-06 V-208
173 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-3303 „Dėl Studijų ir mokymo programų lygmenų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2011-12-30
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2011-12-29 Nr. 161-7670
2011-12-21 V-2504
105 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 13d. įsakymo Nr. ISAK-2421 „Dėl Institucijų priklausomybės klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“
Įsigaliojo 2011-12-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2011-12-06 Nr. 152-7160
2011-12-06 V-2336
107

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. ISAK-1387 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų paskirtys“ patvirtinimo“ papildymo
Įsigaliojo 2011-12-07
PAKEISTAS 2012-07-04
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2011-12-06 Nr. 149-6999

2011-11-30 V-2308
107

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. ISAK-1387 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų paskirtys“ patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2011-09-26
PAKEISTAS 2011-11-30
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2011-09-24 Nr. 116-5492

2011-08-31 V-1607
111

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-3302 „Dėl institucijų tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
PAKEISTAS  2012-08-21
Įsigaliojo 2011-07-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2011-07-28 Nr.97-4602

2011-07-25 V-1409
103

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. ISAK-2147 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų grupės“ patvirtinimo“ pakeitimo
PAKEISTAS  2012-08-21
Įsigaliojo 2011-07-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2011-07-28 Nr.97-4601

2011-07-25 V-1408
123

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-2485 „Dėl išvykimo iš švietimo įstaigos priežasčių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pripažinimo netekusio galios
Įsigaliojo 2011-04-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žiniose neskelbtas.

2011-04-27 V-740
202 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 526 “Dėl stipendijų ir išmokų studijoms tipų klasifikatoriaus patvirtinimo” pakeitimo
Įsigaliojo 2011-04-24
PAKEISTAS 2012-07-03
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-23 Nr.48-2336
2011-04-20 V-657
194 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-1723 “Dėl Mokymosi ir studijų finansavimo šaltinių klasifikatoriaus patvirtinimo” pakeitimo
Įsigaliojo 2010-12-31
PAKEISTAS 2012-04-18
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-30 Nr.155-7892
2010-12-23 V-2364
202 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 526 “Dėl stipendijų ir išmokų studijoms tipų klasifikatoriaus patvirtinimo” pakeitimo
Įsigaliojo 2010-11-21
PAKEISTAS 2011-04-20
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-11-20 Nr.136-6966
2010-11-10 V-1988
107 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. ISAK-1387 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų paskirtys” patvirtinimo” papildymo
Įsigaliojo 2010-10-08
PAKEISTAS 2011-08-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-10-07 Nr.119-6086
2010-09-30 V-1670
213 Dėl Pedagoginio darbo krūvio rūšių klasifikatoriaus tvirtinimo
Įsigaliojo 2010-10-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-10-07 Nr.119-6082
2010-09-29 V-1651
207-212 Dėl klasifikatorių (Našlaičio tipas, Studento atvykimo/išvykimo studijuoti pobūdis, Studento darbingumo arba neįgalumo lygis, Paskolos studijoms rūšys, Studento atvykimo/išvykimo studijuoti tikslai) patvirtinimo
PAKEISTAS 2012-11-07
Įsigaliojo 2010-08-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-08-07 Nr.94-4953
2010-08-03 V-1318
11 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. ISAK-522 „Dėl Išsilavinimo klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo 2010-07-04
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-07-03 Nr.79-4129
2010-06-23 V-988
207 Dėl Nesimokymo priežasčių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-06-11
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-10 Nr.67-3369
2010-06-02 V-808
206 Dėl Mokyklos nelankymo priežasčių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-06-11
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-10 Nr.67-3368
2010-06-02 V-807
205 Dėl Pradinio ugdymo dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-06-11
PAKEISTAS 2015-01-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-10 Nr.67-3383
2010-06-07 V-829
204 Dėl Vidurinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-05-26
PAKEISTAS 2012-02-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-25 Nr.60-2972
2010-05-20 V-742
203 Dėl Pagrindinio ugdymo programos dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-05-21
PAKEISTAS 2014-06-02
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-20 Nr.58-2852
2010-05-14 V-712
202 Dėl Stipendijų ir išmokų studijoms tipų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-04-23
PAKEISTAS 2010-11-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-22 Nr.46-2226
2010-04-14 V-526
162 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. ISAK-1599 „Dėl Profesinio mokymo bendrųjų dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo” pakeitimo
Įsigaliojo 2010-04-23
PAKEISTAS 2013-02-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-22 Nr.46-2225
2010-04-08 V-499
201 Dėl Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ugdymo krypčių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-04-09
PAKEISTAS 2012-08-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-08 Nr.40-1916
2010-03-29 V-442
199 Dėl Studijų tipų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-03-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-03-20 Nr.32-1508
2010-03-10 V-320
200 Dėl studijų pakopų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-03-21
PAKEISTAS 2012-09-03
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-03-20 Nr.32-1507
2010-03-10 V-319
198 Dėl Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-02-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-02-23 Nr.22-1054
2010-02-18 V-217
176 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. ISAK-562 „Dėl Brandos egzaminų klasifikatoriaus patvirtinimo” pakeitimo
Įsigaliojo 2010-03-21
PAPILDYTAS 2012-02-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-03-20 Nr.32-1506
2010-02-19 V-222
103 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. ISAK-2147 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų grupės“patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2010-02-07
PAKEISTAS 2011-07-25
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-02-06 Nr.16-782
2010-02-01 V-149
150 Dėl Programos kategorijos klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2010-01-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2010-01-26 Nr.10-492
2010-01-18 V-77
197 Dėl Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo
PAKEISTAS 2016-12-01
Įsigaliojo nuo 2010-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė (nutarimas)
Valstybės žinios: 2009-12-23 Nr.158-7135;
2010-01-09 Nr.3 (atitaisymas)
2009-12-23 1749
143 Dėl Klasių tipų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2009-10-02
PAKEISTAS 2013-09-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2009-10-01 Nr.117-5058
2009-09-21 ISAK-1889
194 Dėl Mokymosi ir studijų finansavimo šaltinių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2009-08-23
PAKEISTAS 2010-12-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2009-08-22 Nr.100-4200
2009-08-18 ISAK-1723
108 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-3301 „Dėl Mokymo ar studijų formų klasifikatoriaus patvirtinimo” pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2009-08-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2009-08-22 Nr.100-4199
2009-08-18 ISAK-1722
108 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-3301 „Dėl Mokymo ar studijų formų klasifikatoriaus patvirtinimo” pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2009-08-05
PAKEISTAS 2009-08-18
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2009-08-04 Nr.93-3997
2009-07-23 ISAK-1620
164 Dėl Dalykų tipų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2009-06-07
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2009-06-06 Nr.67-2730
2009-05-26 ISAK-1101
141 Dėl Vidurinio ugdymo programos dalyko kursų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2009-05-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2009-05-26 Nr.61-2452
2009-05-20 ISAK-1053
138 Dėl mokymosi etapų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2009-05-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2009-05-26 Nr.61-2451
2009-05-20 ISAK-1052
174 Dėl Švietimo plačiųjų grupių klasifikatoriaus patvirtinimo
PAKEISTAS 2014-12-29
Įsigaliojo nuo 2009-05-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2009-05-05 Nr.50-2025
2009-04-27 ISAK-872
161 Dėl Kalbų mokėjimo lygių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2009-04-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2009-04-11 Nr.41-1591
2009-04-06 ISAK-687
103 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2007-11-06 įsakymo Nr. ISAK-2147 „Dėl Klasifikatoriaus Institucijų grupės patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigaliojo nuo 2009-03-02
PAKEISTAS 2010-02-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2009-03-03 Nr.24-952
2009-02-25 ISAK-381
173 Dėl Studijų ir mokymo programų lygmenų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-12-28
PAKEISTAS 2011-12-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2008-12-27 Nr.148-5959
2008-12-04 ISAK-3303
111 Dėl Institucijų tipų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-12-28
PAKEISTAS 2011-07-25
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2008-12-27 Nr.148-5958
2008-12-04 ISAK-3302
108 Dėl Mokymo ar studijų formų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-12-28
PAKEISTAS 2009-07-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2008-12-27 Nr.148-5957
2008-12-04 ISAK-3301
124 Dėl Bendrojo lavinimo dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-11-12
PANAIKINTAS 2010-05-17 ŠMM ministro įsakymu Nr. V-714; Valstybės žinios: 2010-05-20 Nr.58-2852
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2008-11-11 Nr.129-4935
2008-11-04 ISAK-3068
177 Dėl Bendrojo lavinimo dalykų įskaitų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-11-12
PAKEISTAS 2012-03-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2008-11-11 Nr.129-4932
2008-10-28 ISAK-2887
159 Dėl Kvalifikacinių kategorijų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-11-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2008-11-11 Nr.129-4933
2008-10-28 ISAK-2889
192 Dėl Galimybės gauti valstybės paskolą klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-10-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2008-10-07 Nr. 115-4388
2008-09-23 ISAK-2629
165 Dėl Patalpų valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis pagrindų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-08-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2008-08-26 Nr. 97-3765; 2008-09-06 Nr. 102
2008-08-13 ISAK-2337
157 Dėl Pedagoginių vardų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-06-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2008-06-26 Nr. 72-2780
2008-06-16 ISAK-1777
156 Dėl Mokslo laipsnių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-06-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2008-06-26 Nr. 72-2779
2008-06-16 ISAK-1776
162 Dėl Profesinio mokymo bendrųjų dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-06-20
PAKEISTAS 2010-04-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2008-06-19 Nr. 70-2680
2008-06-02 ISAK-1599
107 Dėl klasifikatoriaus „Institucijų paskirtys” patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-05-18
PAKEISTAS 2010-09-30
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2008-05-17 Nr. 56-2134
2008-05-14 ISAK-1387
176 Dėl Brandos egzaminų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2008-03-19
PAKEISTAS 2010-02-18
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2008-03-18 Nr. 32-1115
2008-02-29 ISAK-562
106 Dėl Finansavimo šaltinių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-12-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2007-12-21 Nr. 135-5512
2007-12-13 ISAK-2422
105 Dėl Institucijų priklausomybės klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-12-22
PAKEISTAS 2011-12-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2007-12-21 Nr. 135-5514
2007-12-13 ISAK-2421
189 Dėl Mokslo šakų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-12-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2007-12-21 Nr. 135-5513
2007-12-13 ISAK-2420
188 Dėl Mokslo krypčių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-12-22
PAKEISTAS 2012-10-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2007-12-21 Nr. 135-5511
2007-12-13 ISAK-2419
187 Dėl Mokslo sričių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-12-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2007-12-21 Nr. 135-5510
2007-12-13 ISAK-2418
103 Dėl klasifikatoriaus „Institucijų grupės” patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-11-11
PAKEISTAS 2009-02-25
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2007-11-10 Nr. 115-4717
2007-11-06 ISAK-2417
136 Dėl Studijų krypčių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-08-03
NEBEGALIOJA NUO 2010-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2007-08-02 Nr. 86-3447
2007-07-23 ISAK-1540
135 Dėl Studijų sričių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-05-25
PAKEISTAS 2009-12-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2007-05-24 Nr. 57-2208
2007-05-21 ISAK-949
185 Dėl Specifinių mokymosi galimybių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-05-20
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2007-05-19 Nr. 55-2158
2007-05-10 ISAK-873
158 Dėl Kvalifikacinių laipsnių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-05-06
PAKEISTAS 2014-05-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2007-05-05 Nr. 49-1909
2007-04-25 ISAK-731
90 Dėl klasifikatoriaus „Švietimo ir mokslo klasifikatorių tipai” patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2007-02-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2007-02-27 Nr. 25-942
2007-02-19 ISAK-228
11 Dėl Išsilavinimo klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2005-04-08
PAKEISTAS 2010-06-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2005-04-07 Nr. 45-1487
2005-03-31 ISAK-522
54 Dėl Kalbų klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigaliojo nuo 2005-04-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2005-04-07 Nr. 45-1486
2005-03-31 ISAK-521
175 Dėl LŠK – Lietuvos švietimo klasifikatoriaus patvirtinimo
PAKEISTAS 2014-12-29
Įsigaliojo nuo 2005-04-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Valstybės žinios: 2005-04-07 Nr. 45-1485
2005-03-31 ISAK-520

Atnaujinta: 2024-02-03

Skip to content