I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Lokalūs, NŠA direktoriaus patvirtinti klasifikatoriai

Kodas Klasifikatoriaus pavadinimas Data Įsakymo Nr.
ID-528 NŠA direktoriaus 2024-05-20 įsakymas Nr. VK-481 „Dėl Virtualiųjų mokymo(si) priemonių interaktyvumo lygių klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorius
Dokumentų sistema DBSIS
2024-05-20 Nr. VK-481
ID-474 NŠA direktorės 2022-11-08 įsakymas Nr. VK-715 „Dėl ugdymo programų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-11-08 Nr. VK-715
D-504 NŠA direktorės 2023-11-24 įsakymas Nr. VK-783 „Dėl Dalykų grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema DBS
2023-11-24 Nr. VK-783
ID-480 NŠA direktorės 2022-11-08 įsakymas Nr. VK-732 „Dėl klasių koncentrų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-11-14 Nr. VK-732
ID-502 NŠA direktorės 2023-11-16 įsakymas Nr. VK-773 „Dėl Dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumento sistema – DBS
2023-11-16 Nr. VK-773
ID-478 NŠA direktorės 2022-11-14 įsakymas Nr. VK-733 „Dėl klasių klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-11-14 Nr. VK-733
ID-504
2023-11-24
Nr. VK-783
ID-488 NŠA direktorės 2023-11-16 įsakymas Nr. VK-774 „Dėl Ugdymo bendrųjų programų pasiekimų sričių klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema DBS
2023-11-16 Nr. VK-774
ID-502 NŠA direktorės 2023-11-16 įsakymas Nr. VK-772 „Dėl Dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema BDS
2023-11-16 Nr. VK-772
ID-502 NŠA direktorės 2023-11-16 įsakymas Nr. VK-773 „Dėl Dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumento sistema – DBS
2023-11-16 Nr. VK-773
ID-494 NŠA direktorės 2023-11-16 įsakymas Nr. VK-771 „Dėl Bendrųjų programų mokymo(si) turinio sričių klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumento sistema – DBS
2023-11-16 Nr. VK-771
ID-510 NŠA direktorės 2023-02-09 įsakymas Nr. VK-103 „Dėl Dalykų modulių klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2023-02-09 Nr. VK-103
ID-462 NŠA direktorės 2023-01-31 įsakymas Nr. VK-78 „Dėl NŠA direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. VK-484 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2023-01-31 Nr. VK-76
ID-464 NŠA direktorės 2023-01-30 įsakymas Nr. VK-75 „Dėl NŠA direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. VK-461 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų krypčių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo “
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2023-01-30 Nr. VK-75
ID-506 NŠA direktorės 2023-01-12 įsakymas Nr. VK-18 „Dėl Priešmokykinio ugdymo pasiekimo sričių klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2023-01-17 Nr. VK-18
ID-508 NŠA direktorės 2023-01-12 įsakymas Nr. VK-17 „Dėl Priešmokykinio ugdymo pasiekimų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-12-23 Nr. VK-17
ID-504 NŠA direktorės 2023-01-09 įsakymas Nr. VK-9 „Dėl Dalykų grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2023-01-09 Nr. VK-9
ID-502 NŠA direktorės 2023-01-09 įsakymas Nr. VK-8 „Dėl Dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-12-23 Nr. VK-8
ID-500 NŠA direktorės 2022-12-23 įsakymas Nr. VK-843 „Dėl Tarpdalykinių temų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-12-23 Nr. VK-843
ID-498 NŠA direktorės 2022-12-23 įsakymas Nr. VK-842 „Dėl Tarpdalykinių temų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-12-23 Nr. VK-842
ID-496 NŠA direktorės 2022-12-23 įsakymas Nr. VK-841 „Dėl Tarpdalykinių temų grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-12-23 Nr. VK-841
ID-494 NŠA direktorės 2022-12-19 įsakymas Nr. VK-825 „Dėl Bendrųjų programų mokymo(si) turinio sričių klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-12-19 Nr. VK-825
ID-378 NŠA direktorės 2022-12-19 įsakymas Nr. VK-826 „Dėl Tyrėjų klasifikatoriaus pakeitimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-12-19 Nr. VK-826
ID-320 NŠA direktorės 2022-12-16 įsakymas Nr. VK-823 „Dėl Pedagoginių pareigybių klasifikatoriaus pakeitimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-12-16 Nr. VK-823
ID-490 NŠA direktorės 2022-12-09 įsakymas Nr. VK-803 „Dėl Ugdymo bendrųjų programų pasiekimų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-12-09 Nr. VK-803
ID-484 NŠA direktorės 2022-12-08 įsakymas Nr. VK-802 „Dėl Skaitmeninių mokymo priemonių klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-12-08 Nr. VK-802
ID-486 NŠA direktorės 2022-12-08 įsakymas Nr. VK-799 „Dėl Pasiekimų lygių klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-12-08 Nr. VK-799
ID-488 NŠA direktorės 2022-12-08 įsakymas Nr. VK-798 „Dėl Ugdymo bendrųjų programų pasiekimų sričių klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-12-08 Nr. VK-798
ID-476 NŠA direktorės 2022-11-14 įsakymas Nr. VK-724 „Dėl ugdymo bendrųjų programų sandų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-11-11 Nr. VK-724
ID-482 NŠA direktorės 2022-11-14 įsakymas Nr. VK-730 „Dėl ugdymo bendrųjų programų sandų raiškos klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-11-14 Nr. VK-730
ID-478 NŠA direktorės 2022-11-14 įsakymas Nr. VK-733 „Dėl klasių klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-11-14 Nr. VK-733
ID-480 NŠA direktorės 2022-11-08 įsakymas Nr. VK-732 „Dėl klasių koncentrų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-11-14 Nr. VK-732
ID-385 NŠA direktorės 2022-11-08 įsakymas Nr. VK-712 „Dėl ugdymo bendrųjų programų kompetencijų klasifikatoriaus patvirtinimo
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-11-08 Nr. VK-712
ID-474 NŠA direktorės 2022-11-08 įsakymas Nr. VK-715 „Dėl ugdymo programų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS
2022-11-08 Nr. VK-715
ID-468 NŠA direktorės 2022-02-18 įsakymo Nr. VK-89 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų, orientuotų į amžiaus tarpsnius pagal bendrojo ugdymo, specialiojo ugdymo programų klases, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS, 2022-05-374, VK-374
2022-05-27 Nr. VK-374
ID-468 NŠA direktorės 2022-02-18 įsakymas Nr. VK-89 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų, orientuotų į amžiaus tarpsnius pagal bendrojo ugdymo, specialiojo ugdymo programų klases, klasifikatoriaus patvirtinimo“
PAKEISTA 2022-05-27
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS, 2022-02-18, VK-89
2022-02-18 Nr. VK-89
ID-470 NŠA direktorės 2022-02-18 įsakymas Nr. VK-88 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo būdų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS, 2022-02-18, VK-88
2022-02-18 Nr. VK-88
ID-472 NŠA direktorės 2022-02-17 įsakymas Nr. VK-86 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų lygmenų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS, 2022-02-18, VK-86 
2022-02-17 Nr. VK-86
ID-420 NŠA direktorės 2021-08-18 įsakymas Nr. VK-492 „Dėl Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V1-16 „Dėl studijų krypčių grupės klasifikatoriaus tvirtinimo“ pakeitimo
Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS, 2021-08-18, VK-492
2021-08-18 Nr. VK-492
ID-462 NŠA direktorės 2021-08-04 įsakymas Nr. VK-464 „Dėl
Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų klasifikatoriaus patvirtinimo“

Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS, 2021-08-04, VK-464
2021-08-04 Nr. VK-464
ID-464 NŠA direktorės 2021-08-04 įsakymas Nr. VK-461 „Dėl
Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų krypčių klasifikatoriaus patvirtinimo“

Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS, 2021-08-04, VK-461
2021-08-04 Nr. VK-461
ID-392 NŠA direktorės 2021-08-04 įsakymas Nr. VK-462 „Dėl švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2013 m. rugsėjo 17 d. įsakymo nr. v1-96 „dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų dalyvių tikslinių grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“ panaikinimo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų dalyvių tikslinių grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“

Pasirašė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS, 2021-08-04, VK-462
2021-08-04 Nr. VK-462
ID-320 NŠA direktorės 2021-06-15 įsakymas Nr. VK-327 „Dėl švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 6 d. įsakymo nr. v1-174 „Dėl pedagoginių pareigybių klasifikatoriaus tvirtinimo“ pakeitimo“
Priėmė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS, 2021-06-15, VK-327
2021-06-15 Nr. VK-327
ID-450 NŠA direktorės 2021-04-20 įsakymas Nr. VK-210 „Dėl Aukštosios mokyklos veiklos vertinamųjų sričių klasifikatoriaus patvirtinimo“
Priėmė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS: 2021-02-20, VK-210
2021-04-20 Nr. VK-210
ID-452 NŠA direktorės 2021-04-20 įsakymas Nr. VK-210 „Dėl Aukštosios mokyklos akreditavimo trukmės klasifikatoriaus patvirtinimo“
Priėmė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS: 2021-02-20, VK-215
2021-04-20 Nr. VK-215
ID-454 NŠA direktorės 2021-04-20 įsakymas Nr. VK-210 „Dėl Studijų vertinamųjų sričių klasifikatoriaus patvirtinimo“
Priėmė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS: 2021-02-20, VK-216
2021-04-20 Nr. VK-216
ID-456 NŠA direktorės 2021-04-20 įsakymas Nr. VK-210 „Dėl Studijų vertinimo objekto klasifikatoriaus patvirtinimo“
Priėmė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS: 2021-02-20, VK-218
2021-04-20 Nr. VK-218
ID-458 NŠA direktorės 2021-04-20 įsakymas Nr. VK-210 „Dėl Aukštosios mokyklos veiklos išorinio vertinimo balais ir sprendimais klasifikatoriaus patvirtinimo“
Priėmė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS: 2021-02-20, VK-219
2021-04-20 Nr. VK-219
ID-460 NŠA direktorės 2021-04-20 įsakymas Nr. VK-210 „Dėl Studijų išorinio vertinimo balų ir sprendimų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Priėmė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS: 2021-02-20, VK-217
2021-04-20 Nr. VK-217
ID-426 NŠA direktorės 2021-02-01 įsakymas Nr. VK-54 „Dėl Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V1-109 „Dėl švietimo įstaigų vadovų rezervo grupių klasifikatoriaus patvirtinimo” pakeitimo“
Nauja redakcija. Įsigalioja nuo 2021-02-02
Priėmė: NŠA direktorė
Dokumentų sistema AVILYS: 2021-02-01, VK-54
2021-02-01 Nr. VK-54
ID-426 Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V1-109 „Dėl Švietimo įstaigų vadovų rezervo grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“
PAKEISTA 2021-02-01
Įsigalioja nuo 2018-07-24
Priėmė: ITC direktorius
Web partner: 2018-07-23 Nr. V1-109
2018-07-23 Nr. V1-109
ID-424 Dėl Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V1-10 „Dėl Lituanistinio švietimo įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“
Įsigalioja nuo 2018-02-01
Priėmė: ITC direktorius
Web partner: 2018-01-31 Nr. V1-10
2018-01-31 Nr. V1-10
ID-422 Dėl Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V1-10 „Dėl Lituanistinio švietimo programų klasifikatoriaus patvirtinimo“>
Įsigalioja nuo 2018-02-01
Priėmė: ITC direktorius
Web partner: 2018-01-31 Nr. V1-10
2018-01-31 Nr. V1-10
ID_397 Dėl Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V1-10 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Įsigalioja nuo 2018-01-11
Priėmė: ITC direktorius
Web partner: 2018-01-10 Nr. V1-4
2018-01-10 Nr. V1-4
ID_397 Dėl Licencijos sustabdymo, panaikinimo ir leidimų patikslinimo, panaikinimo priežasčių klasifikatoriaus patvirtinimo
Įsigalioja nuo 2017-11-03
Priėmė: ITC direktorius
Web partner: 2017-11-03 Nr. V1-95
2017-11-03 Nr. VI-95
286 Dėl Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2013 m. lapkričio 29d. įsakymo Nr. V1-122 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų pagal paskirtį klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2017-03-07 Nr. VI-26
419 Dėl Studijų krypčių grupės klasifikatoriaus patvirtinimo
PAKEISTA 2021-08-18
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2017-02-01 Nr. VI-16
418 Dėl Kvalifikacinio laipsnio tipas klasifikatoriaus patvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2017-01-31 Nr. VI-14
320 Dėl Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V1-174 „Dėl pedagoginių pareigybių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2016-09-23 Nr. VI-65
397 Dėl Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2013 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. VI-122 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų pagal paskirtį klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2016-03-16 Nr. VI-28
377 Dėl Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. VI-64 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo grupių tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2016-03-10 Nr. VI-27
264 Dėl kvalifikacinių laipsnių požymių klasifikatoriaus patvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2014-06-11 Nr. VI-39
263 Dėl švietimo ir mokslo informacinių sistemų ir registrų rūšių klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-12-20 Nr. VI-05
254 Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų pagal profesijas klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-11-27 Nr. VI-123
255 Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų pagal paskirtį klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-11-26 Nr. VI-122
253 Dėl mokinio, pedagogo, tyrėjo mobilumo tikslų  klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-09-30 Nr. VI-104
252 Dėl mokinio, pedagogo, tyrėjo mobilumo pobūdžių klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-09-30 Nr. VI-103
251 Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų tobulinamų veiklos kompetencijų  klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-09-18 Nr. VI-97
250 Dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų dalyvių tikslinių grupių  klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
Pakeista 2021-08-04
2013-09-17 Nr. VI-96
249 Dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų lygių klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-09-17 Nr. VI-95
248 Dėl neformaliojo švietimo programų krypčių klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-09-16 Nr. VI-94
247 Dėl neformaliojo švietimo programų grupių  klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-09-16 Nr. VI-93
246 Dėl neformaliojo švietimo programų išregistravimo priežasčių klasifikatoriaus tvirtinimoPriėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras 2013-09-16 Nr. VI-92
242 Dėl bendrojo ugdymo bendrųjų kompetencijų klasifikatoriaus patvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2013-04-18 Nr. VI-34
238 Dėl profesinio rengimo standartų apibrėžtų kompetencijų klasifikatoriaus patvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2013-01-15 Nr. VI-08
152 Dėl bendrojo ugdymo sričių klasifikatoriaus patvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2013-01-14 Nr. VI-07
237

Dėl profesinio rengimo standartų klasifikatoriaus patvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-12-11 Nr. VI-147
236

Dėl neformaliojo vaikų švietimo  krypčių pakraipų klasifikatoriaus patvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-08-17 Nr. VI-102
235 Dėl neformaliojo vaikų švietimo programos klasifikatoriaus tvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2012-08-09 Nr. VI-100
232

Dėl tyrėjų pareigybių klasifikatoriaus tvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-06-07 Nr. VI-72
178

Dėl Programos pažymėjimų spausdinimui klasifikatoriaus panaikinimo
Neteko galios Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2012-05-22 įsakymu Nr. V-65

2012-05-22 Nr. VI-65
231

Ikimokyklinio ugdymo grupių tipai
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-05-18 Nr. VI-64
228

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalykai
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-02-01 Nr. VI-10
226

Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlio leidimas
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-01-10 Nr. VI-03
227

Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlio būsena
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-01-10 Nr. VI-03
226

Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlio leidimas
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-01-10 Nr. VI-03
225

Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlių tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2012-01-10 Nr. VI-03
227

Bendrojo lavinimo dalyko vadovėlio būsena
PAKEISTAS PAVADINIMAS 2012-01-10
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2011-03-25 Nr. VI-40
226

Bendrojo lavinimo dalyko vadovėlio leidimas
PAKEISTAS PAVADINIMAS 2012-01-10
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2011-03-25 Nr. VI-40
225

Bendrojo lavinimo dalyko vadovėlių tinkamumas specialiųjų poreikių mokiniams
PAKEISTAS PAVADINIMAS 2012-01-10
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2011-03-25 Nr. VI-40
224

Užsienio kalbos dalyko mokymo metai
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras

2011-03-25 Nr. VI-40
223 Dėl Mokyklos nelankymo priežasčių grupių klasifikatoriaus tvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2011-01-25 Nr. VI-12
215-221 Dėl Mokymosi objekto metaduomenims aprašyti klasifikatorių tvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2010-12-06 Nr. VI-175
160 Dėl Pedagoginių pareigybių klasifikatoriaus tvirtinimo
Pakeistas 2021-06-15
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2010-12-06 Nr. VI-174
214 Dėl Nevalstybinio mokslinių tyrimų instituto įregistravimo trukmės klasifikatoriaus tvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2010-10-06 Nr. VI-145
191 Dėl Teisinių formų išrašo klasifikatoriaus pakeitimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2010-04-15 Nr. VI-53
197 Dėl AIKOS klasifikatoriaus Pagrindiniai žodžiai tvirtinimo lokaliu
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2009-12-15 Nr. VI-168
193 Dėl Lokalaus bendrojo lavinimo mokymo dalykų klasifikatoriaus tvirtinimo
Panaikintas Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2010-06-15 įsakymu Nr. V1-84
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2009-12-15 Nr. VI-167
148 Dėl Programos lygmens pagal ISCED klasifikatoriaus tvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2009-02-03 Nr. VI-07
163 Dėl Pedagogų mokymosi būklės klasifikatoriaus tvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2008-12-16 Nr. VI-156
178 Dėl Programos pažymėjimų spausdinimui klasifikatoriaus tvirtinimo
Panaikintas Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2012-05-22 įsakymu Nr. V-65
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2008-05-20 Nr. VI-59
191 Dėl Teisinių formų išrašo klasifikatoriaus tvirtinimo
PAKEISTAS 2010-04-15
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2008-05-19 Nr. VI-58
183 Dėl Mokymosi galimybių vartotojų grupės klasifikatoriaus tvirtinimo
Priėmė: Švietimo Informacinių Technologijų Centras
2008-03-27 Nr. VI-21

Atnaujinta: 2024-05-21

Skip to content