I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokomieji dalykai
Lietuvių kalbos ir literatūros baigiamųjų darbų vertinimo gairės (sutrumpintas variantas)

Lietuvių kalbos ir literatūros baigiamųjų darbų vertinimo gairės

Informacinis lankstinukas apie Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos keitimus ir egzamino naujoves 2018 metais

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programa

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1197 „Dėl brandos egzaminų ir įskaitų programų patvirtinimo“ pakeitimo_II

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1197 „Dėl brandos egzaminų ir įskaitų programų patvirtinimo“ pakeitimo_I

Lietuvių kalbos ir literatūros BE programos 1 priedas

Lietuvių kalbos ir literatūros BE programos 2 priedas

Lietuvių kalbos ir literatūros BE programos 3 priedas

Transliacijos „2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino aktualių naujienų pristatymas“ vaizdo įrašas

Labai geri ir aukštesniojo lygio (turinio aspektu) darbai

 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS BRANDOS EGZAMINAS
yra privalomas, tačiau kandidatas turi teisę pasirinkti ir laikyti mokyklinį arba valstybinį brandos egzaminą.

Kandidatui bus pateiktos 2 samprotavimo rašinio temos ir 2 literatūrinio rašinio temos. Taigi bus galima rinktis 1 iš 4 užduočių.

Rašant bus galima naudotis Dabartinės lietuvių kalbos žodynu.

 

VALSTYBINIS BRANDOS EGZAMINAS

Valstybinis brandos egzaminas truks 4 valandas.

Kandidatas gali pasirinkti samprotavimo arba literatūrinį rašinį.
Samprotavimo rašinyje reikia atskleisti temą, remiantis vienudviejų prie temos rekomenduojamų autorių arba kitu privalomu programiniu autoriumi, taip pat jo kontekstu.
Literatūriniame rašinyje reikia atskleisti temą, analizuojant dviejų autorių kūrybą ir kontekstą – vieną autorių reikia pasirinkti iš dviejų rekomenduojamų prie temos arba kitų privalomų programinių autorių, kitą galima rinktis savo nuožiūra.

Privalomi literatūros kurso autoriai:

M. Mažvydas
M. Daukša
J. Radvanas
M. K. Sarbievijus
K. Donelaitis
A. Mickevičius
A. Baranauskas
V. Kudirka
Maironis
J. Biliūnas
J. Tumas-Vaižgantas
V. Krėvė

V. Mykolaitis-Putinas
J.Savickis
J. Aistis
H. Radauskas
S. Nėris
B. Sruoga
A. Škėma
Just. Marcinkevičius
M. Katiliškis
J. Aputis
S. Geda

Privalomi konteksto autoriai:

Šatrijos Ragana
Vyt. Mačernis
Br. Krivickas
M. Martinaitis
Č. Milošas
J. Vaičiūnaitė
A. Marčėnas

J. Kunčinas
M. Ivaškevičius
V. Šekspyras
J. V. Getė
F. Kafka
A. Kamiu

SVARBU
Kad išlaikytų valstybinį egzaminą, kandidatui reikia surinkti 30 proc. visų už rašinį skiriamų taškų.

MOKYKLINIS BRANDOS EGZAMINAS

Mokyklinis brandos egzaminas truks 3,5 valandos.

Kandidatas gali pasirinkti samprotavimo arba literatūrinį rašinį.
Samprotavimo rašinyje reikia atskleisti temą, remiantis vienudviejų prie temos rekomenduojamų autorių arba kitu privalomu programiniu autoriumi, taip pat jo kontekstu.
Literatūriniame rašinyje reikia atskleisti temą analizuojant vieno autoriaus kūrybą ir kontekstą. Tą autorių reikia pasirinkti iš dviejų rekomenduojamų prie temos arba kitų privalomų programinių autorių. Kitą autorių, jei jo reikia, kandidatas renkasi savo nuožiūra.
Prie kiekvienos rašinio temos bus pateikta po 3 klausimus, kurie kandidatui padės rinktis rašymo kryptį. Jais naudotis galima, bet neprivaloma.

Privalomi literatūros kurso autoriai:

M. Mažvydas
M. Daukša
J. Radvanas
M. K. Sarbievijus
K. Donelaitis
A. Mickevičius
A. Baranauskas
V. Kudirka
Maironis
J. Biliūnas
J. Tumas-Vaižgantas
V. Krėvė
V. Mykolaitis-Putinas

J. Savickis
J. Aistis
H. Radauskas
S. Nėris
B. Sruoga
A. Škėma
Just. Marcinkevičius
M. Katiliškis
J. Aputis
S. Geda
V. Šekspyras
J. V. Getė
A. Kamiu

Sėkmės egzamine!2024 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino užduočių specifikacija

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programa

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programos priedas

Užsienio kalbos brandos egzamino mokinių pasiekimų lygių aprašas

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo užduočių vertinimo kriterijai

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino rašymo užduočių vertinimo kriterijai

„Mokytojo TV“ vaizdo transliacijos „2019 m. užsienio k. valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo aktualijos“ įrašas

„Mokytojo TV“ vaizdo transliacijos „Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies atlikčių vertinimas“ įrašas

DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo 1 priedas

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo 2 priedas

 

Reikalavimai užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalies metu naudojamiems mikrofonams

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalies vertintojų vaidmuo kalbėjimo dalies metu

„2016 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies aktualių naujienų pristatymas” tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas

Atsakymai į tiesioginės vaizdo transliacijos „2016 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies aktualių naujienų pristatymas” dalyvių klausimus

2016 metų užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dallies vykdymo ir vertinimo procedūros


Užsienio kalbos (anglų) brandos egzamino minimalius reikalavimus iliustruojančios užduotys

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalies mokomoji medžiaga:
Vaizdo įrašas Nr. 1: https://www.youtube.com/watch?v=7RYzoe1moXk
Vaizdo įrašo Nr. 1 aprašas
Vaizdo įrašas Nr. 2: https://www.youtube.com/watch?v=Kik6Zt_1u-I
Vaizdo įrašo Nr. 2 aprašas

Užsienio kalbos (anglų) brandos egzamino kalbėjimo vertinimo kriterijų papildymai mokymo procesui

Užsienio kalbos (anglų) brandos egzamino užduoties pavyzdinis atsakymų lapas (A3) (A4)

2019 m. užsienio k. valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo aktualijos („Mokytojo TV“ vaizdo transliacija)

2019 m. užsienio k. (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies atlikčių vertinimas („Mokytojo TV vaizdo transliacija)

2016 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies aktualių naujienų pristatymas („Mokytojo TV“ vaizdo transliacija)


Užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzamino minimalius reikalavimus iliustruojančios užduotys

Užsienio kalbos (prancūzų) kalbėjimo dalies mokomoji medžiaga:
Vaizdo įrašas Nr. 1: https://www.youtube.com/watch?v=EgpCNcbSIE0
Vaizdo įrašas Nr. 2: https://www.youtube.com/watch?v=10tNRh5s0is
Vaizdo įrašų aprašas

Užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzamino užduoties pavyzdinis atsakymų lapas (A3) (A4)

2019 m. užsienio k. valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo aktualijos („Mokytojo TV vaizdo transliacija)

2016 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies aktualių naujienų pristatymas („Mokytojo TV“ vaizdo transliacija)


Užsienio kalbos (rusų) brandos egzamino minimalius reikalavimus iliustruojančios užduotys

Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalies mokomoji medžiaga:
Vaizdo įrašas Nr. 1: https://www.youtube.com/watch?v=NJET7OM6Gfc
Vaizdo įrašas Nr. 2: https://www.youtube.com/watch?v=o69Ob2sMci0
Vaizdo įrašų aprašas

Užsienio kalbos (rusų) brandos egzamino užduoties pavyzdinis atsakymų lapas (A3) (A4)

2019 m. užsienio k. valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo aktualijos („Mokytojo TV vaizdo transliacija)

2016 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies aktualių naujienų pristatymas („Mokytojo TV“ vaizdo transliacija)


Užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzamino minimalius reikalavimus iliustruojančios užduotys

Užsienio kalbos (vokiečių) kalbėjimo dalies mokomoji medžiaga:
Vaizdo įrašas Nr. 1: https://www.youtube.com/watch?v=swjHSlPq5_k
Vaizdo įrašas Nr. 2: https://www.youtube.com/watch?v=DI54OlUu674
Vaizdo įrašų aprašas

Užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzamino užduoties pavyzdinis atsakymų lapas (A3) (A4)

2019 m. užsienio k. valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo aktualijos („Mokytojo TV“ vaizdo transliacija)

2016 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies aktualių naujienų pristatymas („Mokytojo TV“ vaizdo transliacija)


Atnaujinta: 2024-02-01

Skip to content