I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Direktorių pavaduotojams

2023-12-05 „Vadovų, pavaduotojų lyderystė: pedagoginių darbuotojų pritraukimas darbui mokykloje ir pagalba jiems įsitvirtinant“ (2 dalis)

Daiva Marozienė, Jolita Andrijauskienė. „Jauni mokytojai mokykloje kas padeda ir kas trukdo profesiniam pasitenkinimui“

2023-11-21 Nuotolinė konsultacija „Vadovų, pavaduotojų lyderystė: pedagoginių darbuotojų pritraukimas darbui mokykloje ir pagalba jiems įsitvirtinant“ (1 dalis)

Solveiga Grudienė „Personalo valdymas švietimo įstaigoje:  iššūkiai, prieštaravimai ir kaip tame naviguoti“

2023-11-21

2020, 2021, 2022 metų viešųjų konsultacijų pavaduotojams, vadovams santrumpa

Informacija apie vadybos ir (ar) lyderystės antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas, vykdomas Lietuvoje 2022 m.

 

Viešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: įžvalgos, rekomendacijos dėl 2023–2024 ir 2024–2025 m. m. Bendrųjų ugdymo planų, mokinių pasiekimų vertinimo ir ugdymo turinio planavimo rengiantis įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį“

2023-06-06

Viešoji nuotolinė konsultacija „Pasirengimas diegti atnaujintas ugdymo programas iš arčiau: pokyčiai, pagalba, patirtis“

Pasirengimas UTA įgyvendinimui 2023–2025 m. Saulė Vingelienė

Mokinių pasiekimų patikrinimai. Kas svarbu? Vidmantas Jurgaitis

Įtraukties aktualijos bendrajame ugdyme. Ana Pavilovič–Jančis

Vadovėliai – kas aktualu mokyklai. Edita Sederevičiūtė

Klaipėdos miesto UTA komandos patirtis. Asta Jankauskienė ir Vida Bubliauskienė

2023-04-27

Viešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: rekomendacijos, įžvalgos dėl Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos įgyvendinimo“

Gyvenimo įgūdžių programa – socialiai teisingo ugdymo prielaida. Agnė Liucilė Andriuškevičienė

Pavaduotojų, vadovų lyderystė: rekomendacijos, įžvalgos dėl Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos įgyvendinimo. Dr. Daiva Šukytė

2023-04-20

Viešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: tyrimai ir praktinės įžvalgos mokinių matematikos rezultatams gerinti“

Kokybės krepšelio mokyklos matematikos pasiekimų kontekste. Evaldas Bakonis

Gimnazijos sprendimai, siekiant mokinių matematikos mokymosi rezultatų. Laimutė Rutkauskienė

Laikinųjų grupių organizavimo per matematikos pamokas poveikis mokinių pažangai. Liuda Urbonienė ir Gražina Švėgždė

2023-03-07

Viešoji konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl dirbtinio intelekto ir mokymosi analitikos plėtros mokyklose“

Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje. Dr. Julija Melnikova ir projekto vykdytojų komanda

Sėkmė visiems ir kiekvienam (projekto „Dirbtinis intelektas ir mokymosi analitika mokykloje“ metodinė priemonė). Prof. Rūta Girdzijauskienė

Viešosios konsultacijos „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl dirbtinio intelekto ir mokymosi analitikos plėtros mokyklose“ medžiaga

2022-11-22

Viešoji konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl skaitmeninių technologijų diegimo, jų panaudojimo ugdymo turiniui įgyvendinti, mokytojų mokymuisi“

Dirbtinio intelekto ir skaitmeninių technologijų panaudojimo sprendimai švietimo kokybei gerinti reaguojant į COVID-19. Prof. dr. Eglė Staniškienė ir doc. dr. Berita Simonaitienė 

Viešosios konsultacijos „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl skaitmeninių technologijų diegimo, jų panaudojimo ugdymo turiniui įgyvendinti, mokytojų mokymuisi“ medžiaga

2022-10-18 

Viešoji konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl matematinio samprotavimo tobulinimo. Egzamino rezultatai, matematiniai gabumai, mokymo nuoseklumas, mokytojų kvalifikacija“

Projekto „Matematinio samprotavimo mokykloje tobulinimas“ pristatymas, įžvalgos ir rekomendacijos mokyklų vadovams. Habil. Dr. Rimas Norvaiša

Viešosios konsultacijos  „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl matematinio samprotavimo tobulinimo. Egzamino rezultatai, matematiniai gabumai, mokymo nuoseklumas, mokytojų kvalifikacija“ medžiaga

2022-09-20

Viešoji konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl įtraukios mokyklos žingsnių visų mokinių sėkmei“

Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl įtraukios mokyklos žingsnių visų mokinių sėkmei“. Prof. dr. Alvyra Galkienė

Viešosios konsultacijos „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl įtraukios mokyklos žingsnių visų mokinių sėkmei“ medžiaga

2022-08-24

Viešoji konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl mokymuisi palankios aplinkos kūrimo. Nepabaigto mokymosi įveikimo algoritmas“

Viešosios konsultacijos „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl mokymuisi palankios aplinkos kūrimo. Nepabaigto mokymosi įveikimo algoritmas“, medžiaga

2022-06-14

Viešoji  konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl mokymuisi palankios aplinkos kūrimo. Mokinio galių stiprinimas“

Viešosios konsultacijos „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl mokymuisi palankios aplinkos kūrimo. Mokinio galių stiprinimas“ medžiaga

2022-05-24

Viešoji konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl mokymuisi palankios aplinkos kūrimo. Ugdymo proceso stebėsena ir grįžtamasis ryšys“ 

Viešosios konsultacijos „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl mokymuisi palankios aplinkos kūrimo. Ugdymo proceso stebėsena ir grįžtamasis ryšys“ medžiaga

2022-04-26

Viešoji konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl ugdymo organizavimo, mokymosi pasiekimų gerinimo krizių kontekste; reikiamo ugdymo teikimas nuo karo baisumų pabėgusių ukrainiečių vaikams“

Viešosios konsultacijos „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl ugdymo organizavimo, mokymosi pasiekimų gerinimo krizių kontekste; reikiamo ugdymo teikimas nuo karo baisumų pabėgusių ukrainiečių vaikams“ medžiaga

2022-03-22

Viešoji konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys apie psichosocialines rizikas mokykloje – kaip galėtume jais pasinaudoti?“

Viešosios konsultacijos „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys apie psichosocialines rizikas mokykloje – kaip galėtume jais pasinaudoti?“ medžiaga

2022-02-22

Viešoji diskusija „Profesinio mokymo programų modulių pasirinkimas: ugdymas karjerai, profesinis informavimas“

Viešosios diskusijos „Profesinio mokymo programų modulių pasirinkimas: ugdymas karjerai, profesinis informavimas“ (2021-10-26) medžiaga

2021-10-26

Viešoji konsultacija „Pavaduotojų lyderystė: mokinių pasiekimų nacionalinių duomenų panaudojimas savivaldybėje“
Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų duomenų panaudojimas ugdymo pažangai Alytaus miesto savivaldybėje gerinti. Vytuolis Valūnas
Mokinių mokymosi sėkmei. Jolita Petkevičienė
Mokinių darbų vertinimo moderavimas. dr. Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė
EBPO socialinių ir emocinių įgūdžių tyrimas: pirmieji rezultatai. Dr. Vida Kazragytė
Leidinys „EBPO socialinių ir emocinių įgūdžių tyrimas: pirmieji rezultatai“ (anglų kalba)
Viešosios konsultacijos „Pavaduotojų lyderystė: mokinių pasiekimų nacionalinių duomenų panaudojimas savivaldybėje (2021–10–19) medžiaga

2021-10-19

Viešoji konsultacija „Pavaduotojų lyderystė: mokinių pasiekimų nacionalinių duomenų „įdarbinimas“ mokykloje“
Tiesti lazdą ir/ar nustatyti kokybę. Vaida Būdvytienė
NMPP rezultatų analizė Zapyškio pagrindinėje mokykloje. Rima Veličkienė
EBPO socialinių ir emocinių įgūdžių tyrimas: pirmieji rezultatai. Dr. Vida Kazragytė
Viešosios konsultacijos „Pavaduotojų lyderystė: mokinių pasiekimų nacionalinių duomenų „įdarbinimas“ mokykloje“ (2021–09–28) medžiaga

2021-09-28

Vaizdo konferencija-diskusija „Pavaduotojų lyderystė: mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas. Naujausi mokinių pasiekimų nacionaliniai duomenys – kokią informaciją teikia?

Išorinis mokinių pasiekimų vertinimas. Dr. Asta Ranonytė
Mokymosi praradimai ir pasiekimų atotrūkiai – ko ieškoti vertinant, kaip diagnozuoti ir įveikti? Dr. Pranas Gudynas
Atsakymų į atvirą klausimą. Apie mokinių motyvaciją. Dr. Vida Kazragytė
Vaizdo konferencijos-diskusijos „Pavaduotojų lyderystė: mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas. Naujausi mokinių pasiekimų nacionaliniai duomenys – kokią informaciją teikia?“ (2021–08–25) medžiaga

2021-08-25

Vaizdo konferencija-diskusija bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui Pavaduotojų lyderystė: 2020–2021 mokslo metų iššūkiai, brandinę asmeninį profesionalumą“
Vaizdo konferencijos-diskusijos „Pavaduotojų lyderystė: 2020–2021 mokslo metų iššūkiai, brandinę asmeninį profesionalumą“ (2021–06–29) medžiaga

2021-06-29

Vaizdo konferencija-diskusija „Profesinio mokymo programų moduliai: galimybės ir mokinių pasirinkimai“
2021-06-22

Vaizdo konferencijos-diskusijos „Profesinio mokymo programų moduliai: galimybės ir mokinių pasirinkimai“ (2021-06-22) medžiaga

Vaizdo konferencija-diskusija bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui „Pavaduotojų lyderystė: nuotolinio ir kontaktinio mokymosi derinimas, mokymasis lauke“

Vaizdo konferencijos-diskusijos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui „Pavaduotojų lyderystė: nuotolinio ir kontaktinio mokymosi derinimas, mokymasis lauke“ (2021-06-01) medžiaga
2021–06–01

Vaizdo konferencija bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui „Pavaduotojų lyderystė: papildoma mokymosi pagalba, konsultavimas. TIMSS rezultatai“
2021-04-27

Vaizdo konferencijos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui „Pavaduotojų lyderystė: papildoma mokymosi pagalba, konsultavimas. TIMSS rezultatai“ (2021-04-27) medžiaga

Viešoji konsultacija profesinio mokymo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui, gimnazijų skyrių vedėjams „Brandos egzaminai: kas svarbu šiemet?“ 
2021-03-16

Viešosios konsultacijos „Brandos egzaminai: kas svarbu šiandien“ (2021-03-16) medžiaga

Vaizdo konferencija bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui „Pavaduotojų lyderystė, pradinukams grįžtant į klases“
2021-03-09

Vaizdo konferencijos „Pavaduotojų lyderystė, pradinukams grįžtant į klases“ (2021-03-09) medžiaga

Viešoji diskusija „Bendrojo ugdymo mokyklų 9–10, I–IV gimnazijos klasių mokinių galimybė rinktis profesinio mokymo programų modulius“ 
2020-12-15

Vaizdo konferencija „Kaip pasitinkame 2020-2021 mokslo metus?“
2020-08-20

Vaizdo konferencija „Kaip pasitinkame 2020-2021 mokslo metus?“
2020-08-19

Vaizdo konferencija-refleksija „Mokyklų atradimai reaguojant į COVID-19 iššūkį“
2020-06-19

Vaizdo konferencija-refleksija „Projektinės veiklos organizavimas mokantis nuotoliniu būdu“
2020-05-27

Vaizdo konferencija-refleksija „Refleksija mokantis nuotoliniu būdu: iššūkiai ir galimybės“
2020-05-24

Vaizdo konferencija-refleksija „Patyriminis ugdymas mokantis nuotoliniu būdu“
2020-05-13

Vaizdo konferencija-refleksija „Mokymosi pagalba mokiniui mokantis nuotoliniu būdu“
2020-05-11

Vaizdo konferencija „Mokyklos ugdymo turinys nuotoliniame mokyme: kokie trikdžiai kyla ir kaip juos sprendžiame?
2020-04-30

Vaizdo konferencija „Kaip užtikrinti kokybišką grįžtamąjį ryšį mokant nuotoliniu būdu?”
2020-04-24

Nuotolinis mokymas. Vaizdo konferencija „Kaip suvaldyti mokymosi krūvius“
2020-04-18

Skip to content